x
Name Value
css
Name Value
page_background 336666
page_banner_photo algemene-voorwaarden.jpg
page_color FFFFFF
http_secure yes
page
Name Value
page_file algemene-voorwaarden.cfm
sessionid EF9CA91C8B835FC4CAAF5A324B763E15.cfusion
urltoken CFID=80966063&CFTOKEN=9d46a836c7bba5f5-4974EBB8-C7A8-C0BB-B0EE0AF063F8FB84&jsessionid=EF9CA91C8B835FC4CAAF5A324B763E15.cfusion
Name Value
ADD_TIT_TXT algemene.voorwaarden
CENTER false
CFQUERY.EXECUTIONTIME 0
CLS
GetProfile
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
BACKGROUND background-20240720030630.jpg
CITY Haarlem
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW nr: NL001478054B70 KvK: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 384
INSTAGRAM_ALIAS itac.datarecovery
INSTAGRAM_URL https://www.instagram.com/itac.datarecovery
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
PHONE 06 34 35 46 11
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL https://www.i-tac.nl/
YOUTUBE_ALIAS
YOUTUBE_URL
ZIPCODE 2023 ES
ONAPPLICATIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@77a35cc5
ONAPPLICATIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@752b5d2e
ONREQUEST cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@142a50ce
ONREQUESTEND cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@1d938845
ONREQUESTSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@703bba46
ONSESSIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@5f564b42
ONSESSIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@193ccc46
PAGE
Name Value
PAGE_BACKGROUND 336666
PAGE_BANNER_PHOTO algemene-voorwaarden.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE algemene-voorwaarden.cfm
PAGE_ID 13
PAGE_TEXT Algemene voorwaarden
PAGE_TITLE algemene.voorwaarden
SEQUENCE 11
page_block
Name Value
PAGE_BLOCK_ID 23
PAGE_BLOCK_PHOTO
PAGE_BLOCK_TEXT Vooraf worden individuele, duidelijke en bindende prijsafspraken gemaakt. Deze zullen in de offerte verwerkt worden. In de offerte kan overeengekomen worden welke specifieke databestand(en) de opdrachtgever terug wil zien. Opdrachtgever accepteert dat mogelijk niet alle data terug is te halen is en dat er bestanden bij kunnen zitten die niet 100% in orde zullen zijn. Onderzoek (diagnose) is op basis van No Cure No Pay. Deze werkzaamheden zullen dus niet in rekening gebracht worden tenzij anders vermeld of overeengekomen. Recovery kosten dienen voordat recovery plaatsvindt betaald te worden. Onze offerte is vrijblijvend, echter met een termijn voor aanvaarding van 1 maand. Na deze periode kan het zijn dat enige kosten hoger uitvallen.
PAGE_BLOCK_TITLE Offerte
POSITION L
SEQUENCE 1
pages
Name Value
ACTIVE Y
PAGE_BACKGROUND 6D8764
PAGE_BANNER_PHOTO wie-zijn-wij.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE wie-zijn-wij.cfm
PAGE_ID 1
PAGE_TEXT

Gespecialiseerd bedrijf

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf dat in staat is tegen een zeer scherpe prijs uw verloren databestanden terug te halen! Onze specialisatie is erop gericht om, na schade en/of storingen van gegevensdragers, uw belangrijke data terug te halen van uw computer, externe harde schijf, geheugenkaart, CD-rom, DVD-rom, mobiele telefoon, tablet, etc.

Gratis onderzoek

Onderzoek naar uw gegevensdrager is gratis. Recoverykosten betaalt u alleen als wij data terug halen. No Cure No Pay dus. Wij bouwen op jarenlange expertise die is vergaard bij de overheid (Ministerie van Justitie / Ministerie van Defensie). Bij ons bedrijf kunt u er vanzelfsprekend vanuit gaan dat uw data vertrouwelijk behandeld wordt en wij op professionele wijze onderzoek doen aan uw belangrijke data.
PAGE_TITLE wie zijn wij
SEQUENCE 1
TILE_BACKGROUND
TILE_ICON wie-zijn-wij.png
THIS
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
application_title i-Tac
applicationtimeout 3900
AUTHCOOKIE
Name Value
BACKGROUND background-20240720030630.jpg
CITY Haarlem
clientmanagement false
clientstorage Cookie
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
cookey epG4B+6DPJlme/Oou4zwZQ==
dsn i-tac
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
fav_folder /fav
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW nr: NL001478054B70 KvK: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 384
INSTAGRAM_ALIAS itac.datarecovery
INSTAGRAM_URL https://www.instagram.com/itac.datarecovery
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
loginstorage cookie
name i-tac-new
newlocale English (US)
OnApplicationEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@77a35cc5
OnApplicationStart cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@752b5d2e
OnRequest cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@142a50ce
OnRequestEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@1d938845
OnRequestStart cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@703bba46
OnSessionEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@5f564b42
OnSessionStart cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@193ccc46
PHONE 06 34 35 46 11
scriptprotect all
SESSIONCOOKIE
Name Value
sessionmanagement true
sessiontimeout 3600
setclientcookies false
setdomaincookies NO
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL https://www.i-tac.nl/
YOUTUBE_ALIAS
YOUTUBE_URL
ZIPCODE 2023 ES
VAR variables
VARS session,url,variables,application,form,cgi,cookie,server
X X
Y ZIPCODE
Name Value
applicationname i-tac-new
encryption_key GNZ+bxD9bWta8qqcjcBqEg==
review_key Rd9RZxh7hy0+skrrFGJypA==
sessiontime 20
Name Value
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
AUTH_USER
CERT_COOKIE
CERT_FLAGS
CERT_ISSUER
CERT_KEYSIZE 256
CERT_SECRETKEYSIZE 4096
CERT_SERIALNUMBER
CERT_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
CERT_SERVER_SUBJECT CN=www.hardeschijf-recovery.nl
CERT_SUBJECT
CF_TEMPLATE_PATH D:\home\i-tac.nl\wwwroot\algemene-voorwaarden.cfm
CONTENT_LENGTH 0
CONTENT_TYPE
CONTEXT_PATH
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_CONNECTION close
HTTP_COOKIE
HTTP_HOST www.hardeschijf-recovery.nl
HTTP_REFERER
HTTP_URL /algemene-voorwaarden.cfm
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTPS on
HTTPS_KEYSIZE 256
HTTPS_SECRETKEYSIZE 4096
HTTPS_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
HTTPS_SERVER_SUBJECT CN=www.hardeschijf-recovery.nl
LOCAL_ADDR 176.97.198.75
PATH_INFO
PATH_TRANSLATED D:\home\i-tac.nl\wwwroot\algemene-voorwaarden.cfm
QUERY_STRING
REMOTE_ADDR 100.26.176.111
REMOTE_HOST 100.26.176.111
REMOTE_USER
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME /algemene-voorwaarden.cfm
SERVER_NAME www.hardeschijf-recovery.nl
SERVER_PORT 443
SERVER_PORT_SECURE 1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/10.0
WEB_SERVER_API
Name Value
A0608BEC-0AEB-B46A-0E1E1EC5F3CE7C9C.1.1 java.net.URLClassLoader@3781b866
coldfusion
Name Value
appserver Tomcat
expiration {ts '2024-07-19 00:41:18'}
InstallKit Native Windows
productlevel Enterprise
productname ColdFusion Server
productversion 2016,0,17,325979
rootdir C:\ColdFusion2016\cfusion
serviceTagAttributes
Name Value
cfcollection action,categories,collection,engine,language,name,path
cfdbinfo blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,pattern,result,sql,table,timeout,type,username
cffeed action,columnMap,enclosureDir,escapeChars,ignoreEnclosureError,name,outputFile,overwrite,overwriteEnclosure,properties,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,query,source,timeout,userAgent,xmlVar
cfftp action,actionParam,alloSize,asciiextensionlist,bufferSize,connection,debug,directory,existing,failifexists,fileNameEncoding,fingerPrint,item,key,localfile,name,new,passive,passphrase,password,port,proxybypass,proxyserver,remotefile,result,retrycount,secure,server,stoponerror,systemType,timeout,transfermode,username
cfhttp authType,charset,clientCert,clientCertPassword,columns,compression,delimiter,domain,file,firstRowAsHeaders,getAsBinary,method,multipart,multipartType,name,ntlmdomain,password,path,port,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,redirect,resolveurl,result,textqualifier,throwonerror,timeout,url,useragent,username,workstation
cfimap accept,action,attachmentpath,connection,debug,delimiter,folder,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,newFolder,password,port,recurse,secure,server,startrow,stopOnError,timeout,uID,username
cfindex action,attributecollection,autocommit,body,category,categorytree,collection,collectionnames,criteria,custom1,custom2,custom3,custom4,dihconfigpath,docboost,extensions,external,fieldboost,indexMode,key,language,prefix,query,recurse,status,throwonerror,title,type,urlpath
cfldap action,attributes,clientCert,clientCertPassword,delimiter,dn,filter,maxrows,modifytype,name,password,port,rebind,referral,returnAsBinary,scope,secure,separator,server,sort,sortControl,start,startrow,timeout,userName,useTLS
cfmail bcc,cc,charset,debug,encodeFor,encrypt,encryptionAlgorithm,failTo,from,group,groupcasesensitive,idnaVersion,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,mailerid,maxrows,mimeattach,password,port,priority,query,recipientCert,remove,replyTo,server,sign,spoolenable,startrow,subject,timeout,to,type,username,useSSL,useTLS,wrapText
cfpdf action,addQuads,algo,align,ascending,author,bottomMargin,charset,compressTiffs,copyfrom,ddxFile,destination,directory,encodeAll,encoding,encrypt,exportTo,extract,flatten,foreground,format,height,hiRes,honourSpaces,hScale,image,imageprefix,importFrom,info,inputFiles,isBase64,jpgDpi,keepBookmark,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,leftMargin,maxBreadth,maxLength,maxScale,name,nameKeys,newOwnerPassword,newUserPassword,noAttachments,noBookmarks,noComments,noFonts,noJavascripts,noLinks,noMetadata,noThumbnails,numberFormat,opacity,order,outputFiles,overridePage,overwrite,package,pages,password,permissions,position,resolution,rightMargin,rotation,saveOption,scale,showOnPrint,signaturefieldname,source,standard,stopOnError,text,topMargin,transparent,type,unsignall,useStructure,version,vScale,width
cfpop accept,action,attachmentpath,debug,delimiter,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,password,port,secure,server,startrow,timeout,uID,username
cfquery blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,result,sql,timeout,username
cfSearch category,categorytree,collection,contextBytes,contextHighlightBegin,contextHighlightEnd,contextPassages,criteria,external,language,maxrows,name,orderby,previousCriteria,searchcolumns,searchtime,startrow,status,suggestions,type
cfstoredproc blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,procedure,result,returncode,sql,timeout,username
supportedlocales ,Chinese (China),Chinese (Hong Kong),Chinese (Taiwan),Dutch (Belgian),Dutch (Standard),English (Australian),English (Canadian),English (New Zealand),English (UK),English (US),French (Belgian),French (Canadian),French (Standard),French (Swiss),German (Austrian),German (Standard),German (Swiss),Italian (Standard),Italian (Swiss),Japanese,Korean,Norwegian (Bokmal),Norwegian (Nynorsk),Portuguese (Brazilian),Portuguese (Standard),Spanish (Mexican),Spanish (Modern),Spanish (Standard),Swedish,ar,ar_AE,ar_BH,ar_DZ,ar_EG,ar_IQ,ar_JO,ar_KW,ar_LB,ar_LY,ar_MA,ar_OM,ar_QA,ar_SA,ar_SD,ar_SY,ar_TN,ar_YE,be,be_BY,bg,bg_BG,ca,ca_ES,cs,cs_CZ,da,da_DK,de,de_AT,de_CH,de_DE,de_LU,el,el_CY,el_GR,en,en_AU,en_CA,en_GB,en_IE,en_IN,en_MT,en_NZ,en_PH,en_SG,en_US,en_ZA,es,es_AR,es_BO,es_CL,es_CO,es_CR,es_CU,es_DO,es_EC,es_ES,es_GT,es_HN,es_MX,es_NI,es_PA,es_PE,es_PR,es_PY,es_SV,es_US,es_UY,es_VE,et,et_EE,fi,fi_FI,fr,fr_BE,fr_CA,fr_CH,fr_FR,fr_LU,ga,ga_IE,hi,hi_IN,hr,hr_HR,hu,hu_HU,in,in_ID,is,is_IS,it,it_CH,it_IT,iw,iw_IL,ja,ja_JP,ja_JP_JP_#u-ca-japanese,ko,ko_KR,lt,lt_LT,lv,lv_LV,mk,mk_MK,ms,ms_MY,mt,mt_MT,nb,nb_NO,nl,nl_BE,nl_NL,nn_NO,no,no_NO,no_NO_NY,pl,pl_PL,pt,pt_BR,pt_PT,ro,ro_RO,ru,ru_RU,sk,sk_SK,sl,sl_SI,sq,sq_AL,sr,sr_BA,sr_BA_#Latn,sr_CS,sr_ME,sr_ME_#Latn,sr_RS,sr_RS_#Latn,sr__#Latn,sv,sv_SE,th,th_TH,th_TH_TH_#u-nu-thai,tr,tr_TR,uk,uk_UA,vi,vi_VN,zh,zh_CN,zh_CN_#Hans,zh_HK,zh_HK_#Hant,zh_SG,zh_SG_#Hans,zh_TW,zh_TW_#Hant
updatelevel 17
os
Name Value
additionalinformation
arch amd64
buildnumber
name Windows Server 2016
version 10.0
vars
Name Value
g0713 TRUE
lockedOutIps
Name Value

algemene.voorwaarden

Offerte

Vooraf worden individuele, duidelijke en bindende prijsafspraken gemaakt. Deze zullen in de offerte verwerkt worden. In de offerte kan overeengekomen worden welke specifieke databestand(en) de opdrachtgever terug wil zien. Opdrachtgever accepteert dat mogelijk niet alle data terug is te halen is en dat er bestanden bij kunnen zitten die niet 100% in orde zullen zijn. Onderzoek (diagnose) is op basis van No Cure No Pay. Deze werkzaamheden zullen dus niet in rekening gebracht worden tenzij anders vermeld of overeengekomen. Recovery kosten dienen voordat recovery plaatsvindt betaald te worden.
Onze offerte is vrijblijvend, echter met een termijn voor aanvaarding van 1 maand. Na deze periode kan het zijn dat enige kosten hoger uitvallen.

Levertijd

Voor het terug halen van data streven we naar een verwerkingstijd van maximaal 15 dagen maar dit is onder voorbehoud van vakanties, extreme drukte of overmacht. Indien, in geval van overmacht, deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Incasso

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Transport

U kunt uw te onderzoeken gegevensdrager(s) bij ons langsbrengen en/of ophalen. Dit geschiedt enkel op afspraak.
Het verzenden (ook retour) van gegevensdragers geschiedt op kosten van de opdrachtgever en is altijd voor uw eigen risico.

Aansprakelijkheid

i-Tac gaat zeer zorgvuldig om met het oorspronkelijke materiaal. i-Tac accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt. Schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden. Schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan i-Tac voorgeschreven toeleveranciers is ook uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van i-Tac wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, (gevolg) schade hiervan door welke aard dan ook. Hieronder valt ook geheel of gedeeltelijke schade met betrekking tot data verlies van de oorspronkelijke gegevensdrager waar de datadrager in gemonteerd is ook wanneer dit het gevolg is van een logisch (softwarematig) onderzoek. Opdrachtgever dient tekortkomingen schriftelijk binnen 1 maand na facturering te melden bij i-Tac. Hierna vervalt iedere aansprakelijkheid. Iedere eventuele aansprakelijkheid c.q. de hoogte van de vergoeding voor de schade is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de daarmee samenhangende opdracht.

Januari 2023 | Rechten & Plichten i-Tac data recovery

Werkzaamheden

i-Tac zal naar goed inzicht en beste vermogen omgaan met aangeleverde gegevensdrager(s) en alle werkzaamheden vakbekwaam uitvoeren. i-Tac heeft het recht deze werkzaamheden, indien noodzakelijk, door derden te laten uitvoeren. i-Tac accepteert geen enkele aansprakelijk voor schade, vermissing van welke aard of omstandigheden dan ook, welke het gevolg zijn van bovengenoemde werkzaamheden. Dit geldt ook tijdens het verzenden (ook retour) naar derden of de feitelijke werkzaamheden welke door derden worden uitgevoerd en waarop i-Tac geen invloed op heeft.

Betaling

De overdracht vindt plaats wanneer wij het totaalbedrag contact hebben ontvangen of anders op IBAN: NL62 INGB 0675 5997 33 ten name van i-Tac Data Recovery. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen. Al onze prijzen zijn incl. BTW en officiële factuur met BTW.
De consument is verplicht de geleverde dienst af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Betaling per creditcard is niet mogelijk. De gerecoverde databestanden zullen toegestuurd worden wanneer de volledige betaling door i-Tac ontvangen is.

Eigendomsvoorbehoud

i-Tac blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak totdat het totaalbedrag volledig is voldaan. i-Tac data recovery bewaart ter onderzoek aangeboden goederen maximaal 3 maanden. Hierna vervallen de eigendomsrechten en heeft opdrachtgever automatisch afstand gedaan zonder recht op vergoeding.

Afwikkeling van geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement van het NAI. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Afwijkende voorwaarden

i-Tac behoudt zich het recht afwijkingen of wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen of wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (in de offerte) zijn overeengekomen.

Omgaan met vertrouwelijke data

i-Tac gaat te allen tijde vertrouwelijk om met aangeleverde data en zal deze data enkel aan derden verstrekken indien daar een wettelijk plicht voor is.

Overig

i-Tac mag voor promotiedoeleinden gebruik maken van referenties van eerder geleverde diensten tenzij dit anders is overeengekomen.
Data bestanden welke terug gehaald zijn blijven, vanaf de overdracht, 10 werkdagen ter beschikking van de klant op de server staan bij i-Tac data recovery. Het kan zijn dat data bestanden die terug gehaald zijn niet 100% in orde zullen zijn, niet meer in de oorspronkelijke bestands structuur staan of niet meer de oorspronkelijke naam hebben. Deze algemene voorwaarden zijn tevens ter inzage op de website: www.i-tac.nl.