x
Name Value
css
Name Value
page_background 00CC00
page_banner_photo recensies.jpg
page_color FFFFFF
http_secure yes
page
Name Value
page_file recensies.cfm
sessionid F504399E09DA9424CCCD705417E7CA99.cfusion
urltoken CFID=74724575&CFTOKEN=e1c5867640eac672-98F1CDC2-E73F-BD34-846B95E45D60F020&jsessionid=F504399E09DA9424CCCD705417E7CA99.cfusion
Name Value
jaar 2015
Name Value
ADD_TIT_TXT recensies
CENTER false
CFQUERY.EXECUTIONTIME 9
CLS
GetProfile
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
BACKGROUND background-20240622045137.jpg
CITY Haarlem
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW nr: NL001478054B70 KvK: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 381
INSTAGRAM_ALIAS itac.datarecovery
INSTAGRAM_URL https://www.instagram.com/itac.datarecovery
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
PHONE 06 34 35 46 11
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
YOUTUBE_ALIAS
YOUTUBE_URL
ZIPCODE 2023 ES
MAX_YEAR
Name Value
YEAR 2024
MIN_YEAR
Name Value
YEAR 2013
ONAPPLICATIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@2ff722ac
ONAPPLICATIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@4dd7690b
ONREQUEST cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@686d0b51
ONREQUESTEND cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@63ad11bc
ONREQUESTSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@7559bd27
ONSESSIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@3b01db6
ONSESSIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@387a912
PAGE
Name Value
PAGE_BACKGROUND 00CC00
PAGE_BANNER_PHOTO recensies.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE recensies.cfm
PAGE_ID 8
PAGE_TEXT
PAGE_TITLE recensies
SEQUENCE 3
page_block
Name Value
PAGE_BLOCK_ID 21
PAGE_BLOCK_PHOTO
PAGE_BLOCK_TEXT
PAGE_BLOCK_TITLE
POSITION L
SEQUENCE 1
pages
Name Value
ACTIVE Y
PAGE_BACKGROUND 6D8764
PAGE_BANNER_PHOTO wie-zijn-wij.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE wie-zijn-wij.cfm
PAGE_ID 1
PAGE_TEXT

Gespecialiseerd bedrijf

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf dat in staat is tegen een zeer scherpe prijs uw verloren databestanden terug te halen! Onze specialisatie is erop gericht om, na schade en/of storingen van gegevensdragers, uw belangrijke data terug te halen van uw computer, externe harde schijf, geheugenkaart, CD-rom, DVD-rom, mobiele telefoon, tablet, etc.

Gratis onderzoek

Onderzoek naar uw gegevensdrager is gratis. Recoverykosten betaalt u alleen als wij data terug halen. No Cure No Pay dus. Wij bouwen op jarenlange expertise die is vergaard bij de overheid (Ministerie van Justitie / Ministerie van Defensie). Bij ons bedrijf kunt u er vanzelfsprekend vanuit gaan dat uw data vertrouwelijk behandeld wordt en wij op professionele wijze onderzoek doen aan uw belangrijke data.
PAGE_TITLE wie zijn wij
SEQUENCE 1
TILE_BACKGROUND
TILE_ICON wie-zijn-wij.png
TESTIMONIAL_COUNT
Name Value
COUNT 648
testimonials
Name Value
CITY
COMPANY
FIRST_NAME Norman
LAST_NAME Brons
PREFIX
PROFESSION
PUBLISH_DATE 2015-12-17
TESTIMONIAL_ID 73
TESTIMONIAL_TEXT Ineens was mijn harddisk van mijn beeldscherm verdwenen. Gecrasht en niet meer toegankelijk. Door i-Tac onderzocht en ge-recovered. Superblij dat ik mijn data weer terug heb. I-tac was daarbij zeer behulpzaam. Een duidelijke prijs voor het vooronderzoek en houd je op de hoogte van de voortgang. Denkt ook duidelijk met je mee en zet zich in voor jouw belangen.
THIS
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
application_title i-Tac
applicationtimeout 3900
AUTHCOOKIE
Name Value
BACKGROUND background-20240622045137.jpg
CITY Haarlem
clientmanagement false
clientstorage Cookie
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
cookey epG4B+6DPJlme/Oou4zwZQ==
dsn i-tac
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
fav_folder /fav
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW nr: NL001478054B70 KvK: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 381
INSTAGRAM_ALIAS itac.datarecovery
INSTAGRAM_URL https://www.instagram.com/itac.datarecovery
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
loginstorage cookie
name i-tac-new
newlocale English (US)
OnApplicationEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@2ff722ac
OnApplicationStart cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@4dd7690b
OnRequest cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@686d0b51
OnRequestEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@63ad11bc
OnRequestStart cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@7559bd27
OnSessionEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@3b01db6
OnSessionStart cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@387a912
PHONE 06 34 35 46 11
scriptprotect all
SESSIONCOOKIE
Name Value
sessionmanagement true
sessiontimeout 3600
setclientcookies false
setdomaincookies NO
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
YOUTUBE_ALIAS
YOUTUBE_URL
ZIPCODE 2023 ES
VAR variables
VARS session,url,variables,application,form,cgi,cookie,server
X X
Y ZIPCODE
Name Value
applicationname i-tac-new
encryption_key zdPQi9Z6WbFogfg3Rvn9mg==
review_key Rd9RZxh7hy0+skrrFGJypA==
sessiontime 20
Name Value
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
AUTH_USER
CERT_COOKIE
CERT_FLAGS
CERT_ISSUER
CERT_KEYSIZE 256
CERT_SECRETKEYSIZE 4096
CERT_SERIALNUMBER
CERT_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
CERT_SERVER_SUBJECT CN=www.hardeschijf-recovery.nl
CERT_SUBJECT
CF_TEMPLATE_PATH D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
CONTENT_LENGTH 0
CONTENT_TYPE
CONTEXT_PATH
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_COOKIE
HTTP_HOST www.hardeschijf-recovery.nl
HTTP_REFERER
HTTP_URL /recensies.cfm?jaar=2015?jaar=2015
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTPS on
HTTPS_KEYSIZE 256
HTTPS_SECRETKEYSIZE 4096
HTTPS_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
HTTPS_SERVER_SUBJECT CN=www.hardeschijf-recovery.nl
LOCAL_ADDR 176.97.198.75
PATH_INFO
PATH_TRANSLATED D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
QUERY_STRING jaar=2015
REMOTE_ADDR 100.28.2.72
REMOTE_HOST 100.28.2.72
REMOTE_USER
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME /recensies.cfm
SERVER_NAME www.hardeschijf-recovery.nl
SERVER_PORT 443
SERVER_PORT_SECURE 1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/10.0
WEB_SERVER_API
Name Value
A0608BEC-0AEB-B46A-0E1E1EC5F3CE7C9C.1.1 java.net.URLClassLoader@58d5546d
coldfusion
Name Value
appserver Tomcat
expiration {ts '2024-06-18 12:43:32'}
InstallKit Native Windows
productlevel Enterprise
productname ColdFusion Server
productversion 2016,0,17,325979
rootdir C:\ColdFusion2016\cfusion
serviceTagAttributes
Name Value
cfcollection action,categories,collection,engine,language,name,path
cfdbinfo blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,pattern,result,sql,table,timeout,type,username
cffeed action,columnMap,enclosureDir,escapeChars,ignoreEnclosureError,name,outputFile,overwrite,overwriteEnclosure,properties,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,query,source,timeout,userAgent,xmlVar
cfftp action,actionParam,alloSize,asciiextensionlist,bufferSize,connection,debug,directory,existing,failifexists,fileNameEncoding,fingerPrint,item,key,localfile,name,new,passive,passphrase,password,port,proxybypass,proxyserver,remotefile,result,retrycount,secure,server,stoponerror,systemType,timeout,transfermode,username
cfhttp authType,charset,clientCert,clientCertPassword,columns,compression,delimiter,domain,file,firstRowAsHeaders,getAsBinary,method,multipart,multipartType,name,ntlmdomain,password,path,port,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,redirect,resolveurl,result,textqualifier,throwonerror,timeout,url,useragent,username,workstation
cfimap accept,action,attachmentpath,connection,debug,delimiter,folder,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,newFolder,password,port,recurse,secure,server,startrow,stopOnError,timeout,uID,username
cfindex action,attributecollection,autocommit,body,category,categorytree,collection,collectionnames,criteria,custom1,custom2,custom3,custom4,dihconfigpath,docboost,extensions,external,fieldboost,indexMode,key,language,prefix,query,recurse,status,throwonerror,title,type,urlpath
cfldap action,attributes,clientCert,clientCertPassword,delimiter,dn,filter,maxrows,modifytype,name,password,port,rebind,referral,returnAsBinary,scope,secure,separator,server,sort,sortControl,start,startrow,timeout,userName,useTLS
cfmail bcc,cc,charset,debug,encodeFor,encrypt,encryptionAlgorithm,failTo,from,group,groupcasesensitive,idnaVersion,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,mailerid,maxrows,mimeattach,password,port,priority,query,recipientCert,remove,replyTo,server,sign,spoolenable,startrow,subject,timeout,to,type,username,useSSL,useTLS,wrapText
cfpdf action,addQuads,algo,align,ascending,author,bottomMargin,charset,compressTiffs,copyfrom,ddxFile,destination,directory,encodeAll,encoding,encrypt,exportTo,extract,flatten,foreground,format,height,hiRes,honourSpaces,hScale,image,imageprefix,importFrom,info,inputFiles,isBase64,jpgDpi,keepBookmark,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,leftMargin,maxBreadth,maxLength,maxScale,name,nameKeys,newOwnerPassword,newUserPassword,noAttachments,noBookmarks,noComments,noFonts,noJavascripts,noLinks,noMetadata,noThumbnails,numberFormat,opacity,order,outputFiles,overridePage,overwrite,package,pages,password,permissions,position,resolution,rightMargin,rotation,saveOption,scale,showOnPrint,signaturefieldname,source,standard,stopOnError,text,topMargin,transparent,type,unsignall,useStructure,version,vScale,width
cfpop accept,action,attachmentpath,debug,delimiter,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,password,port,secure,server,startrow,timeout,uID,username
cfquery blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,result,sql,timeout,username
cfSearch category,categorytree,collection,contextBytes,contextHighlightBegin,contextHighlightEnd,contextPassages,criteria,external,language,maxrows,name,orderby,previousCriteria,searchcolumns,searchtime,startrow,status,suggestions,type
cfstoredproc blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,procedure,result,returncode,sql,timeout,username
supportedlocales ,Chinese (China),Chinese (Hong Kong),Chinese (Taiwan),Dutch (Belgian),Dutch (Standard),English (Australian),English (Canadian),English (New Zealand),English (UK),English (US),French (Belgian),French (Canadian),French (Standard),French (Swiss),German (Austrian),German (Standard),German (Swiss),Italian (Standard),Italian (Swiss),Japanese,Korean,Norwegian (Bokmal),Norwegian (Nynorsk),Portuguese (Brazilian),Portuguese (Standard),Spanish (Mexican),Spanish (Modern),Spanish (Standard),Swedish,ar,ar_AE,ar_BH,ar_DZ,ar_EG,ar_IQ,ar_JO,ar_KW,ar_LB,ar_LY,ar_MA,ar_OM,ar_QA,ar_SA,ar_SD,ar_SY,ar_TN,ar_YE,be,be_BY,bg,bg_BG,ca,ca_ES,cs,cs_CZ,da,da_DK,de,de_AT,de_CH,de_DE,de_LU,el,el_CY,el_GR,en,en_AU,en_CA,en_GB,en_IE,en_IN,en_MT,en_NZ,en_PH,en_SG,en_US,en_ZA,es,es_AR,es_BO,es_CL,es_CO,es_CR,es_CU,es_DO,es_EC,es_ES,es_GT,es_HN,es_MX,es_NI,es_PA,es_PE,es_PR,es_PY,es_SV,es_US,es_UY,es_VE,et,et_EE,fi,fi_FI,fr,fr_BE,fr_CA,fr_CH,fr_FR,fr_LU,ga,ga_IE,hi,hi_IN,hr,hr_HR,hu,hu_HU,in,in_ID,is,is_IS,it,it_CH,it_IT,iw,iw_IL,ja,ja_JP,ja_JP_JP_#u-ca-japanese,ko,ko_KR,lt,lt_LT,lv,lv_LV,mk,mk_MK,ms,ms_MY,mt,mt_MT,nb,nb_NO,nl,nl_BE,nl_NL,nn_NO,no,no_NO,no_NO_NY,pl,pl_PL,pt,pt_BR,pt_PT,ro,ro_RO,ru,ru_RU,sk,sk_SK,sl,sl_SI,sq,sq_AL,sr,sr_BA,sr_BA_#Latn,sr_CS,sr_ME,sr_ME_#Latn,sr_RS,sr_RS_#Latn,sr__#Latn,sv,sv_SE,th,th_TH,th_TH_TH_#u-nu-thai,tr,tr_TR,uk,uk_UA,vi,vi_VN,zh,zh_CN,zh_CN_#Hans,zh_HK,zh_HK_#Hant,zh_SG,zh_SG_#Hans,zh_TW,zh_TW_#Hant
updatelevel 17
os
Name Value
additionalinformation
arch amd64
buildnumber
name Windows Server 2016
version 10.0
vars
Name Value
g0713 TRUE
lockedOutIps
Name Value

recensies

Ineens was mijn harddisk van mijn beeldscherm verdwenen. Gecrasht en niet meer toegankelijk. Door i-Tac onderzocht en ge-recovered. Superblij dat ik mijn data weer terug heb. I-tac was daarbij zeer behulpzaam. Een duidelijke prijs voor het vooronderzoek en houd je op de hoogte van de voortgang. Denkt ook duidelijk met je mee en zet zich in voor jouw belangen.

Norman Brons (17 dec 15)


Tijdens het afstuderen kwam ik terecht in een onwenselijke situatie waarbij mijn pc stuk ging. Daarmee zat ik letterlijk met mijn handen in het haar, omdat ik niet verder aan het project kon werken. Daarnaast was het een tweeledig probleem, omdat de pc stuk was en de data niet meer was te benaderen. Dit betekende uiteraard twee oplossingen zoeken zowel voor de pc als de data. Dit bracht mij op het idee om i-Tac opnieuw in te schakelen om mij te helpen in deze situatie. Na een korte uitleg over de prijs, procedure, tijdsduur en eventuele risico's besloot ik om mijn harde schijf aan hen te overhandigen om mijn verloren data terug te halen. Dit proces duurde 1,5 week waarin alle data werdt teruggehaald, zodat ik binnen de afstudeerperiode mijn diploma kon behalen. Daarmee ben ik erg dankbaar om i-Tac te hebben ingeschakeld om mij te helpen met het terughalen van mijn verloren data.

Johensley Garcia (16 dec 15)

Hoofddorp


Inbraak op kantoor, alle Imacs meegenomen, Heftig genoeg. Gelukkig alle klanten van het kantoor op de server. MAAR mijn eigen externe Harddisk met mijn eigen klanten bestand (Ik was net een paar weken daarvoor daar komen werken) op de grond gevallen. Geen enkel teken meer van leven. Voor 8 jaar aan huisstijlen, animaties en foto's voor klanten. ITAC gaf geen garanties maar binnen een week had ik een nieuwe harde schijf met ALLE verloren data. Zo iemand geef je natuurlijk de 'Held van het Jaar' award! .

Mark Hellings (15 dec 15)

LassooyDesign.nl

Wormerveer


Daar zit je dan met je goede gedrag. Opeens start je computer niet meer op. En geen goede backup van je data beschikbaar. Dan ga je op internet zoeken of er nog een mogelijkheid is om je computer weer aan de praat te krijgen. Maar helaas dat bleek niet mogelijk. Wat nu. Zou datarecovery nog mogelijk zijn. En dan kom je allerlei bedrijven tegen. Maar de bedragen starten dan bij z'n 500 euro. Als particulier is dat veel geld. En dan zoek je nog wat verder en kom je i-Tac tegen. Daar beginnen de prijzen meteen heel anders. Na via de mail contact gezocht te hebben, werd er vlot gereageerd en hebben we de zaaak verder telefonisch besproken. Na ongeveer 2 weken kwam het verlossende bericht: Het was gelukt om de dat terug te halen. En dat voor ongeveer de helft van wat andere bedrijven rekenen. Daarbij zat dan ook nog een externe harde schijf bij de prijs inbegrepen. Hulde voor de professionals van i-Tac. Mijn advies: Zorg dat je ze niet nodig hebt, maar als het dan toch nodig is schakel dan i-Tac in, want zij helpen je heel professioneel en voor een redelijke prijs om je data terug te krijgen.

Frank van Reenen (12 dec 15)

Barneveld


Tja, dat moet mij natuurlijk ook een keer overkomen. Mijn server draaide prima en ach, één lampje van de 6 schijven knipperde: Maak je niet zo druk! Maar toen ik het op en gegeven moment aan mijn netwerkbeheerder meldde was het te laat: De tweede ging al knipperen. Maar i-Tac weet hier wel raad mee. Een geruststelling, want ik kneep hem wel met mijn videobestanden.... Het hemd werd me van het lijf gevraagd, het vertrouwen nam verder toe in een goede afloop, want als je zulke vragen stelt, dan moet je er verstand van hebben! En ja hoor: Voor de bakker: Alle bestanden gered! PETJE AF!

Johan Meijer (11 dec 15)

Kraitierien.com

Heemstede


Ik dacht dat alle foto's en video's van mijn kind veilig opgeslagen waren op twee externe schijven. Alles vanaf de geboorte tot ca. 2,5 jaar. Af en toe bekeek ik de films en foto's via onze smart TV. Eerst crashte een van de twee externe schijven. Ik maakte mij niet echt zorgen over de andere externe schijf. Immers wist ik hoe ik een schijf veilig kon verwijderen van mijn laptop of mijn smart TV. Totdat ik een melding kreeg dat de schijf onleesbaar/leeg was. Onmogelijk! De voor mij zo dierbare films en foto's waren verdwenen. Na een intensieve Google-sessie kwam ik aan een lange lijst met bedrijven die zich bezig houden met data recovery. Alle bedrijven beloofden 100% garantie. Daarom heb ik mij verdiept in deze bedrijven (recensies, ervaring, etc). I-Tac trok vrij snel mijn aandacht, mede door de grote ervaring, deskundigheid en lange lijst met positieve recensies. Er werd vrij direct gereageerd op mijn mail, ik kon heel snel een afspraak maken. Tijdens mijn eerste afspraak met i-Tac kreeg ik een goed gevoel over het bedrijf. Na een week heb ik het verlossende woord gehoord: Mijn schijf was 100% hersteld. I-Tac, ik ben u heel dankbaar voor het herstellen van de films en foto's van mijn kind, het eerste lachje, het eerste tandje, eerste onzekere stapjes, eerste woordjes, etc. Ik ben zeer tevreden met het resultaat, de klantvriendelijke benadering en flexibiliteit, professionaliteit, eerlijkheid en deskundigheid. Chapeau!

Anna van den Bor (4 dec 15)

Delft


Ik ben zeer tevreden over de vakkundigheid en snelheid van i-Tac. Ik heb al mijn belangrijke data terug gekregen uit mijn oude harddisk. i-Tac houdt zicht aan zijn afspraken en is zeer klantvriendelijk. Ik kan I-tacRecovery daarom zeker aanraden aan mensen die data terug willen.

Tanja Cicilia (30 nov 15)

Amsterdam


Door een stommiteit liet ik alle data op mijn NAS schijf overschrijven. Alle data weg, waaronder gig's digitaal beeld vanaf 1994! De producent van de schijf raadde mij aan een recovery bedrijf te benaderen. Online vond ik i-Tac. Vraag me niet waarom, maar om de een of andere manier stond de naam mij aan. Per telefoon werd ik kort maar helder op de hoogte gesteld van de mogelijkheden en prijzen. Tijdens de aflevering van de schijf voerde i-Tac me nogmaals langs de mogelijkheden en onmogelijkheden. Niet om hoge verwachtingen te temperen, maar juist om alles nog eens helder en duidelijk te stellen. Edwin voerde het gesprek professioneel en kundig. Ik voelde me er zeer prettig bij en zal daarom i-Tac van harte aanbevelen bij vrienden en kennissen. Of bij de lezer van mijn review over i-Tac.

Jan Kruithof (18 nov 15)

Heemstede


Het zal je overkomen dat plotseling je computer niet meer start. Mij overkwam dat. Helemaal in paniek heb ik mijn neef gebeld die in de ICT werkt. Omdat ik o.a. al mijn foto's, documenten en nog veel meer databestanden op mijn computer had staan wilde ik dat er professioneel gekeken werd om mijn data terug te kunnen krijgen. Mijn neef heeft na onderzoek van de computer kunnen vast stellen dat de harde schijf van de computer een behoorlijk probleem vertoonde wat alleen opgelost kon worden na inschakeling van een professioneel recoverybedrijf. Via google had hij het bedrijf i-Tac data recovery gevonden. Vanwege het feit dat er zoveel goede recensies op de website stonden en dat de prijzen heel redelijk waren heb ik i-Tac de opdracht gegeven mijn harde schijf te onderzoeken. Na een week kreeg ik bericht dat al mijn databestanden hersteld waren van de harde schijf. Het is bijna niet in woorden uit te drukken hoe blij ik ben dat het gelukt is aangezien ik anders (o.a.)al mijn foto's en mailadressen kwijt was, wat verschrikkelijk zou zijn. I-Tac is echt een aanrader. De mensen daar hebben mij zeer vakkundig geholpen, hielden mij netjes op de hoogte van de voortgang en hebben het ook nog snel voor elkaar gekregen. I-Tac, hartstikke bedankt!

Lilian Keur (30 okt 15)

Keurhorses.nl

Assendelft


Ik ben zeer tevreden over de het resultaat en de wijze waarop ik up-to-date werd gehouden over de ontwikkelingen. Dit alles tegen een scherpe prijs. Als ik weer iets heb met mijn data dan kom ik zeker weer terug bij i-Tac.

Stefan van Lierop (29 okt 15)

Haarlem


De laptop van mijn vriendin werd een keer te hard dichtgeklapt, waardoor de harde schijf defect is geraakt. Zelf ben ik aardig technisch ingesteld, maar ik wist de harde schijf niet meer te benaderen zonder dat ik enige schade aan zou richten. Daarop heb ik met meerdere computerzaken en recoverybedrijven contact opgenomen, maar wegens de aard van het defect werd mij meerdere malen verteld dat ik waarschijnlijk vele honderden euro's kwijt zou zijn aan data recovery. Ik had er zelf een hard hoofd in, want de harde schijf maakte geen rare geluiden en werd nog wel door de pc herkend. Ik ben dus verder wezen zoeken en kwam uiteindelijk bij i-Tac terecht. Tijdens een kort telefonisch consult maakte Edwin mij duidelijk dat mijn vermoeden nog best wel eens zou kunnen kloppen en dat hij graag een keer naar de schijf wilde kijken. Uiteraard volgens het 'no cure no pay' principe, was de schijf niet meer te redden, dan zou het me niets kosten! Zo gezegd zo gedaan, ik heb de schijf afgeleverd en wachtte vol spanning op de diagnose. Toen uiteindelijk het telefoontje kwam, had Edwin goed nieuws voor me. De prognose was dat de data op de schijf gered kon worden en dat het dataverlies minimaal zou zijn. Hij kreeg van mij groen licht en wist vervolgens letterlijk alle data te herstellen, helemaal top dus! Daarop toegevoegd waren de kosten, in vergelijking met de concurrenten, ook nog eens super gunstig en was de service ook helemaal top! Al met al ben ik erg tevreden over Edwin en zijn werkwijze. Mocht je dus op professionele wijze.

James Beukman (29 okt 15)

Purmerend


Doordat mijn laptop van tafel was gevallen werkte de harde schijf niet meer. Sterker nog, het scherm was stuk en het moederboard had ook een barst. Toen moest ik proberen om de data van mijn harde schijf te halen. Dat is makkelijk, dacht ik... Helaas, de harde schijf had geen NTFS of FAT table meer maar een RAW table. Prima dacht ik, even op internet gezocht, een programma gedownload en gaan... Helaas. Na een nacht gedraaid te hebben en alleen maar vreemde gegevens te zien ben ik gestopt en heb ik gezocht naar iemand die hier meer verstand van heeft. Ik kwam terecht bij i-Tac, omdat daar zeer veel goede recensies van zijn. En niets was minder waar. Ik kon de harde schijf op ZONDAGAVOND gewoon langs brengen, geen enkel probleem. Omdat ik sommige data zeer snel nodig had besloot ik om er een spoed klus van te maken.Ik werd keurig op de hoogte gehouden van de vorderingen via telefoon en email. Na bijna 1,5 week was hij klaar. En wat denk je. Zoals het er naar uit zag was alles terug!!!! Snel de schijven weer opgehaald en een controle uitgevoerd. Inderdaad alles was terug. Helaas waren er ongeveer 100 foto's niet meer te redden, maar dat van de bijna 10.000 foto's. Verder waren alle bestanden terug inclusief een Outlook.pst van 3,5Gb. Wauw, wat was ik blij. Een geweldige prestatie van i-Tac. Over de prijs ben ik ook meer dan tevreden. Omdat de 4 dagen spoed niet gehaald waren, en dat was niet de schuld van i-Tac maar van de harde schijf, hoefde ik de prijs voor de spoeddienst niet meer te betalen. Ik ben meer dan tevreden en heb de naam i-Tac al bij veel mensen laten vallen. Wat een top bedrijf!

Auke Boersma (12 okt 15)


Na het onverwachts vast lopen van mijn externe harde schijf met belangrijke backup data heb ik via internet de firma i-Tac gevonden. Zoeken via internet is voor mij altijd een bepaalde gok aangezien je niet weet wat de kwaliteit is van het geleverde. Ik was dan ook blij met de professionele benadering van de firma i-Tac. De mogelijkheden van data recovery werden doorgesproken en ik stond vrij om zelf een nieuwe harde schijf aan te leveren. Daarnaast was het ook mogelijk om deze via i-Tac aan te schaffen. De data recovery is voor 100% geslaagd en e.e.a. kon in korte tijd afgehandeld worden. Ik zou de firma i-Tac dan ook van harte aan willen bevelen.

Michiel de Bruijne (7 okt 15)

Haarlem


I-Tac data recovery heeft mij direct geholpen toen mijn externe hardeschijf begon te tikken en niet meer op mijn computer wilde verschijnen. Binnen no time is het i-Tac data recovery gelukt om al mijn bestanden terug te halen. Het bedrijf heeft een goede, snelle en zeer klantvriendelijke service met hart voor het vak. Bij i-Tac wordt je echt persoonlijk en vrijwel direct geholpen en ben je niet een nummer op een lijst. Ik raad iedereen die zijn bestanden terug wil halen aan om naar i-Tac data recovery te gaan!.

Linda de Boer (6 okt 15)

Almere


Onze harde schijf met al onze familiefotos en filmpjes daarop, van 2002 t/m nu op een gegeven moment harstikke dood. De bestanden had ik notabene 2 jaar geleden overgezet op een nieuwe schijf voor het geval de oude eens kapot zou gaan. De oude schijf had ik voor wat anders gebruikt. Groot probleem want ik had nu geen dubbele backup. Familie in rep en roer. Ben gaan zoeken op Internet en kwam i-Tac tegen. Het aanbod van i-Tac stond mij aan. Edwin gaf mij met zijn achtergrond als forensisch digitaal onderzoeker het vertrouwen om hem de schijf te laten onderzoeken. Edwin heeft mij keurig volgens afspraak op de hoogte gehouden over de voortgang van het onderzoek. Ik ben blij! Wij hebben al onze foto's en filmpjes terug dankzij Edwin. Super! i-Tac is een aanrader. Heb je een zelfde probleem dan kun je i-Tac met een gerust hard inschakelen.

Tony Verbrugge (3 okt 15)

Aalsmeer


Na een weekje New York thuis gekomen wilde wij op de tv onze filmopnamen bekijken. Wij hebben een JVC Everio GZ-HM300SE, hiermee hebben wij al veel vakanties mee vast kunnen leggen. In deze camcorder kunnen twee SD kaartjes. Deze keer had ik gekozen voor 1 kaartje, een ScanDisk Ultra 40 MB/s van 32 GB. Na het kaartje in de TV gestoken te hebben kregen wij echter geen beeld. Ook niet op de laptop en niet op de camcorder. Kortom: De bestanden waren niet te zien. Het kaartje heb ik laten bekijken bij de foto speciaalzaak. Deze kon wel zien dat er bestanden op stonden maar kon deze niet openen. JVC gebeld en deze adviseerde mij om i-Tac data recovery te bellen. Na een afspraak gemaakt te hebben heb ik het SD kaartje naar Haarlem gebracht. Edwin legde zeer professioneel en duidelijk uit wat hij ging proberen en ik kreeg daarbij ook een zeer schappelijke prijsopgave. Buiten de eventuele verzend kosten was de afspraak NO CURE NO PAY, waar vind je dat nog deze tijd? Deze klus was zeldzaam en niet eenvoudig. Edwin heeft zeer vakkundig het probleem opgespoord en de bestanden veilig gesteld op een externe harde schijf. Thuisgekomen hebben we de beelden direct kunnen bekijken. Ik kan een ieder die een data probleem heeft aanraden i-Tac recovery te benaderen. Uiterst professioneel, vakkundig, eerlijk en zeer klantvriendelijk. Nogmaals bedankt. Een uitermate tevreden klant.

Bert Vrouwe (29 sep 15)

Groet


Service met een hoofdletter S! Nadat ik een update naar het laatste besturingsysteem op een wat oudere iPhone had gedaan liep mijn iPhone helemaal vast. Hij deed niets meer. Ik heb mijn probleem voorgelegd aan i-Tac en heb er luisterend oor en een deugdelijk advies gekregen. Zonder uiteindelijk ook maar een euro te hebben betaald. Waar veel bedrijven aangaven dat ik mijn toestel maar langs moest brengen en onderzoekskosten moest betalen, was i-Tac heel fair en realistisch over de mogelijkheden en wat er allemaal absoluut niet kon. I-Tac weet waarover ze spreekt!

Marlon Arnhem (25 sep 15)

Rotterdam


I-Tac gaat 'far beyond' wat je als klant mag verwachten. Data-recovery is Edwin's passie en hij zal echt alles doen om terug te halen wat terug te halen is (en slaagt daar dan ook in). Hij is volkomen eerlijk en redelijk qua kosten en prijsopgave, zodat je als klant niet voor vervelende verassingen komt te staan. Ik raad iedereen die een probleem heeft met kwijtgeraakte data om als eerste i-Tac te benaderen.

Mathijs Euwema (19 sep 15)

Haarlem


Omdat mijn externe harde schijf met al mijn foto's er op niets meer deed en ik al mijn foto's kwijt zou zijn baalde ik enorm. Hij was gecrasht en daardoor deed hij niets meer. Ik had de hoop al bijna opgegeven. Veel data recovery bedrijven waren ver boven mijn budget en vroegen ook nog onderzoekskosten zonder de garantie dat ze mijn bestanden terug konden halen. Toen viel mijn oog op de site van i-Tac. De prijzen vielen mee en vooral het No Cure No Pay principe sprak mijn aan want ja als ze mijn gegevens niet kunnen herstellen hoef je er ook niet voor te betalen. Eerst ben ik de recensies gaan lezen, en naar mate ik er meer had gelezen werd ik steeds hoopvoller dat ik mijn foto's misschien weer terug kon krijgen, Ik heb contact gezocht via een e-mail en gelijk dezelfde middag werd ik gebeld door i-Tac. Verbaasd als ik was dat ze zo snel contact opnamen heb ik de situatie van mijn externe harde schijf uitgelegd. Vervolgens kreeg ik te horen wat mijn opties waren en daarbij een prijsopgave die ik ook netjes per e-mail kreeg. Een paar dagen later kreeg ik een telefoontje dat het gelukt was om mijn foto's terug te halen. Ik ben echt super blij dat het gelukt. Het fijne is ook dat als je i-Tac belt je ook gelijk iemand aan de telefoon krijgt en niet een bandje met 'Er zijn nog zoveel wachtende voor u'. Ik zou dit bedrijf zeker aanraden. Nogmaals mijn dank voor de goede service.

Bianca Riegen (18 sep 15)

Spijkenisse


Prima door i-Tac Geholpen. Daar zit je dan... Je externe schijf met al je foto's werkt niet meer!!!? Paniek alom, vooral als je met spoed foto's die daar o.a. op staan voor een presentatie nodig hebt. Dus ik op zoek op internet. Na enig zoeken kwam ik in Haarlem in contact met de eigenaar van i-Tac, een bedrijf dat gespecialiseerd is in onderzoek en herstel van defecte harde schijven. Garanties konden ze me niet geven maar wel de belofte dat met de grootste zorg de schijf onderzocht zou worden en indien mogelijk hersteld zou worden. Na het eerste onderzoek werd mij deskundig uitgelegd wat de problemen waren en dat een deel van de verloren gegane bestanden terug gehaald konden worden. Ik werd keurig op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure en de kosten. Uiteraard ben je heel blij als je je bestanden die op de schijf staan kan redden. In mijn geval is dat prima gelukt en ik ben tevreden over de persoonlijke service, aandacht en deskundigheid van i-Tac die de klus geklaard heeft. Bijna alle data is gelukkig terug. In het vervolg zorg ik er wel voor dat ik beschik over twee back- ups.

Hans Huysmans (14 sep 15)

Heemstede


Mijn netwerkschijf was heel moeilijk benaderbaar en data kon er niet meer afgehaald worden. Hierop stonden al onze foto's die we nergens anders meer bewaard hadden. telefonisch contact opgenomen en de opties besproken. Mijn schijf langs gebracht en na een intensief traject heet i-tac alle data weten te herstellen en kreeg dit keurig mee op een nieuwe harde schijf die ik gelijk naar mijn nieuwe NAS (uitgevoerd met dubbele schijf) heb gekopieerd. Het herstel duurde lang, maar i-Tac hield me regelmatihg op de hoogte over de voortgang. Super service!

Rik (13 sep 15)

Amstelveen


Door nog onbekende redenen bleek er een defect aan onze harde schijf. Deze was op geen enkele manier meer te bereiken. Nadat een IT'er erna heeft gekeken was de conclusie dat de enige oplossing was om Windows opnieuw te installeren en dus alle bestanden en foto's kwijt te raken. Dat was uiteraard geen optie. Na een zoektocht via Google kwam ik op i-Tac uit. Betrouwbaar, snel en voordelig. Voor nog geen EUR 200 had ik binnen een week mijn herstelde laptop en alle bestanden terug!! Zeer snelle en vriendelijke service en geen kostbare verrassingen achteraf! Zeker een aanrader dus!!

Anco Vos (3 sep 15)

Amsterdam


Vlak na thuiskomst van vakantie gebeurde ongeveer het ergste wat je kan overkomen. Mijn harde schijf met al mijn video en fotomateriaal wilde niet meer openen. Na wat bedrijven benaderd te hebben, schrok ik nogal van de prijs wat het zou kosten om de data te recoveren. Uiteindelijk ben ik bij i-Tac data recovery terecht gekomen. Al snel een positief bericht dat het waarschijnlijk wel zou lukken om de data te recoveren. Na 2 weken heb ik de schijf weer van i-Tac terug gekregen en alle data is gered en dit voor een zeer schappelijke prijs! Super snelle service voor een goede prijs!

Robin de Bruin (25 aug 15)

Wierden


Onze externe harddisk was opeens stuk. Dat betekende voor ons twee jaar vakantiefoto's weg. Een ramp. Gelukkig hebben wij contact opgenomen met i-Tac. Edwin ging zeer vakkundig en nauwkeurig met onze spullen om. Na het weekend was de harddisk hersteld en hadden wij al onze foto's terug. Prima resultaat. Nogmaals bedankt Edwin.

Luuk Impink (25 aug 15)

Hoofddorp


Laatst overkwam het mij: Mijn camera had alle opnames van mijn SD kaartje gewist. Ruim 600 dierbare familieopnames verloren. Wat ik ook probeerde, ik bleef de melding krijgen: deze map is leeg! Zelf rommelen met een recoverprogramma leek me niet erg slim. Na enig zoeken op het internet vond ik i-Tac. Ik heb het kaartje opgestuurd en al enkele dagen later ontving ik mijn opnames op een stick. Ben hier heel gelukkig mee en doe de jongens graag een plezier met een goede recensie. Die hebben ze dubbel en dwars verdiend. Voor het terughalen van de afbeeldingen : een tien Voor de klantvriendelijkheid en de snelheid: eveneens een tien. Ook de communicatie was prima. Kortom, ik kan deze firma van harte aanbevelen.

Gea van Opbergen (18 aug 15)

Leende


Ik had de hoop al bijna opgegeven. Door omstandigheden was de harde schijf van mijn laptop gecrasht en met geen mogelijkheid kreeg ik de foto's, die mij zo dierbaar zijn, er nog af. 10 maanden gingen voorbij. In deze maanden heb ik niet stil gezeten. Een aantal personen om mij heen konden de foto's 'met gemak' nog wel even van mijn gecrashte schijf afhalen. Helaas, zo bleek later, mijn schijf was dermate vernietigd dat het met geen mogelijkheid meer te redden was, zo werd mij gezegd. Op aanraden van een collega kwam ik bij i-Tac data recovery terecht. Het werd een spannende tijd. Het 1e telefoontje wat ik terug kreeg van i-tac was niet hoopgevend, ook hen lukte het in 1ste instantie niet. De mededeling kwam hard aan, al had ik er wel al een beetje rekening mee gehouden. Na een aantal dagen kwam i-Tac met nog 1 mogelijke optie, ook Edwin was namelijk zeer teleurgesteld dat het niet gelukt was, opgeven doet I-tac niet aan, zo bleek! Het eindresultaat is succesvol en ook nog eens tegen een zeer scherp tarief. i-tac heeft niet opgegeven en is doorgegaan tot het moment dat mij verteld kon worden dat de foto's en andere documenten op mijn harde schijf weer beschikbaar waren. Bijna al mijn dierbare foto's terug! Gevoelige informatie van mijn kant waar integer mee om is gegaan, het doorzettingsvermogen, meedenken met de klant, begripvol en niet opgeven, dat is waar i-Tac voor staat! Mijn dank is zeer groot niet in woorden uit te drukken.

Irene van de Kerkhof (15 aug 15)

Wormerveer


I-Tac heeft mij prima geholpen bij het recoveren van mijn foto's die verloren waren gegaan door een kapotte harde schijf. Ten onrechte ging ik er van uit dat via de Apple 'Time-machine' ik de foto's simpel zou kunnen terughalen. Dit bleek niet het geval. I-Tac heeft zeer veel tijd moeten besteden aan het analyseren van de kapotte harde schijf en na het kopiëren daarvan bleken de (apple) files corrupt te zijn. Vervolgens heeft i-Tac mijn hele time-machine schijf weten te kopiëren en het ziet er naar uit dat de meeste foto's terug gehaald zijn. I-Tac heeft mij vervolgens een zeer schappelijke prijs berekend. I-Tac is wat mij betreft dus een aanrader, hoewel ik hoop ze nooit meer nodig te hebben.

Reynier Pronk (1 jul 15)

Heemstede


The Hard Disk of my company laptop had some hardware problems and I was not able to access into it and continue to work. The only way to restore the files was to refer to i-Tac and its special tools. Thanks to the great work of i-Tac I have been able to recover all data stored in the Hard Disk, in one day! Conclusion: I strongly recommend to refer to i-Tac, in case you need to urgently recover important and confidential data's from your corrupted Hard Disk. Thanks! .

Alessandro Petracca (22 jun 15)

Intralox

Haarlem


Gelukkig hebben we weer een deel van de foto's terug! Onlangs is onze harde schijf stuk gegaan en was ik al bang dat de gegevens niet zomaar terug te halen waren gezien de tik en het geluid dat hij maakte. Natuurlijk hebben we een back-up, maar daar staan de laatste gegevens niet op (tijd voor een NAS). In overleg met i-Tac hebben we een 2 stappenplan afgesproken om zoveel mogelijk gegevens tegen een acceptabel bedrag te herstellen. Eerst is er geprobeerd om de gegevens van de harde schijf zelf op een softwarematige manier te benaderen. Dit bleek helaas niet meer mogelijk en zijn we overgestapt op plan B: het terug halen van verwijderde foto's op de memory stick van onze camera. Hiermee zijn de kosten beperkt gebleven en hebben we in ieder geval een groot deel van de laatste vakantie foto's en filmpjes terug.

Sander Mulder (19 jun 15)

Duivendrecht


Door een foutje of een ongelukje werden we geconfronteerd met het feit dat onze opnamen van een vakantiereis naar Zuid Afrika waren verdwenen/gewist op onze hard disk camcorder GZ-MG330 van JVC (zonder geheugenkaart). Wat nu te doen, de winkelketen waar de videocamera was gekocht gaf niet thuis op onze vraag of en hoe de gewiste beelden nog waren terug te halen. We werden verwezen naar JVC Nederland, welke na telefonische benadering te kennen gaven het probleem niet te kunnen oplossen ( of is het willen). Advies: ga op Google maar zoeken op data recovery' ondernemingen. Goed zoeken en vergelijken was de boodschap. Het eerst benaderde bedrijf gaf te kennen ( na uitleggen van mijn euvel) dat het terughalen van de verloren geraakte beelden zo maar niet mogelijk was en dat er wel behoorlijk wat kosten mee verbonden waren. Te beginnen met 200 euro voor diagnose onderzoek ex btw en dan was het maar afwachten of de harde schijf wel uit de camera kon worden gehaald. Indien dat lukte kwamen er nog eens kosten bij van minimaal 150 tot wel 500 euro en was de vraag of de camera wel weer goed in elkaar kon worden gezet met daarbij de opmerking dat naar alle waarschijnlijkheid het maar de vraag was of de camera daarna nog wel te gebruiken was. Een 2e data recovery bedrijf kwam met hetzelfde verhaal, idem dat de camera moest worden geopend. Kosten diagnose 200 euro ex btw. Dan was de vraag of er nog wel iets terug te vinden was en dat de camera naar alle waarschijnlijkheid niet meer te gebruiken was. Indien de data konden worden teruggehaald waren de daarmee verbonden kosten minimaal 350 tot mogelijk wel 1500 euro. Knap duur dus. Vervolgens terecht gekomen bij i-Tac in Haarlem en mijn probleem uitgelegd. Na uitvoerig mijn probleem te hebben uitgelegd gaf de heer Taconis aan dat hij werkt op basis van no cure no pay en dat er dus geen kosten aan waren verbonden indien de data niet waren terug te halen. Indien het wel zou lukken waren de kosten 179 euro incl btw. De camera hoeft volgens de heer Taconis niet te worden geopend. Hij had al bij camera's data teruggehaald. De camera is afgegeven op maandag om 13.00 uur. en werd nogmaals door mij een en ander uitgelegd wat er precies was gebeurd. Na 2 dagen werden we al gebeld dat het gelukt was alle beelden van onze bijzondere vakantie terug te halen en de kosten beperkt bleven tot 179 euro incl btw. Daarbij was de camera niet geopend en dus weer normaal volledig te gebruiken in de toekomst. I-Tac is dus de zaak voor recovery van beelden van JVC camcorders zonder het openen van de camera. Hier is dus wel sprake van vakmanschap is meesterschap en is zondermeer aan te bevelen als expert voor JVC camera's. .

Piet Biemans (4 jun 15)

Hoofddorp


Iedereen weet het. Elke dag back-ups maken. Saven in de cloud of op een gegevensdrager. Niets is erger dan data en bestanden verliezen of nog erger: Een gecrashte harde schijf. En toch. doen wij dat (te) weinig. Alsof dit soort ongelukken niet bij ons zal of kan gebeuren. Gemakzucht, een beetje laks, ja zal ik straks doen. En toen, ineens, kon ik de haren wel uit mijn hoofd trekken. Zelfs onze 'eigen' whizzkid kon dit niet oplossen. De harde schijf draaide nog wel maar er kwam niets meer af. Op goed geluk wat opgezocht op internet. Daar vond ik i-Tac Data Recovery uit Haarlem. Dat bleek een schot in de roos. Zeer deskundig, heel betrouwbaar en vooraf heel duidelijk. No cure no pay. Binnen enkele dagen waren alle bestanden keurig op een nieuwe externe schijf gezet, de laptop voorzien van een nieuwe harde schijf en echt alle bestanden onbeschadigd terug. En dat allemaal voor een zeer eerlijke en aardige prijs. Ik ben nog nooit zo blij geweest om in een weekend een zakelijk gesprek te ontvangen, waarin de specialist Edwin Taconis vertelde dat het gelukt was. i-Tac Data Recovery kan ik serieus aanbevelen. No nonsens en een kei van een vakman. Snel, integer en betrouwbaar. Het siert het bedrijf dat er geen financieel misbruik gemaakt wordt van de beroerde situatie waarin men verkeert. Ik vertel dit graag verder.

Jolanda Flutsch (18 mei 15)

Instore Support

Alkmaar


Mijn externe harde schijf had het met onbekende reden begeven. Erg jammer, want zo was ik met name erg veel foto's kwijt. En een tweede back-up had ik niet..... Bij grote recovery bedrijven was de prijsopgave al meteen erg hoog, zo ook het starttarief. Toen hoorde ik van i-Tac Data Recovery. Zij werken me een gratis vooronderzoek, zodat je weet waar je aan toe bent. Daarna een duidelijke en zeer betaalbare offerte met goede afspraken die ze gewoon nakomen. En het mooiste van alles is: ik heb al mijn data terug, dankzij i-Tac.

Otto Smit (10 mei 15)

Haarlem


Middels dit schrijven willen wij u als familie bedanken voor de zeer kundige wijze waarop u de data uit de telefoon van onze overleden zoon heeft kunnen lezen. Wij konden niets met deze telefoon daar hij met een wachtwoord was vergrendeld. Dat u achter de toestelcode kon komen geeft uw kennis aan op dit gebied en dat u de juiste apparatuur/gereedschap hiervoor bezit. D.m.v. het plaatsen van nieuwe firmware in het telefoongeheugen en vervolgens het besturingssysteem is de telefoon weer bruikbaar. Dat alles is een geweldige opsteker. Wij hebben door het feit dat de telefoon uitgelezen kon worden een beter inzicht gekregen in het leven van de laatste paar dagen/uren van het leven van onze zoon. Dit alles maakt het zo speciaal voor ons: Een mooi document. De wijze zoals u dit zakelijk behandelt op no cure no pay basis sprak ons erg aan en in dit geval waren wij blij u te moeten betalen.

A van Tilburg (3 mei 15)

Vlachtwedde


i-Tac heeft de data van een schijf van een van onze klanten keurig terug gehaald. Er was goed overleg. Dankzij fantastisch werk konden we weer beschikken over de meest relevante data.

Peter Tromp (30 apr 15)

DC AutomatiseringsGroep

Geldermalsen


i-Tac heeft mij onlangs geweldig geholpen met de recovery van voor mij onmisbare data van een defecte externe harddisk. Ik kon na telefonische afspraak direct bij de heer Taconis terecht en hij heeft mij uitgelegd wat hij kon en ging doen. Het resultaat was boven verwachting. Ik kan de firma i-Tac daarom van harte aanbevelen vanwege de betrouwbare en snelle service.

Hein Brakel (27 apr 15)

Ingenieur

Pieter Bouwtechniek BV

Haarlem


De SD geheugenkaart van de telefoon bleek stuk te zijn. Dat er data op stond was duidelijk maar welke data? Welke foto's, welke filmpjes? Via internet i-Tac gevonden. Snel en helder contact. Afspraak gemaakt en vervolgens de SD kaart afgeleverd. Binnen 1 uur had ik duidelijkheid. Uiteindelijk alle data terug inclusief achteraf nog een advies over de vraag waar de voice recorded bestanden terecht gekomen konden zijn. Bedankt!

Ronald Buijsse (17 apr 15)

Gouda


Gisteren mijn hdd 1tb weer teruggehad. Na crash kon ik niet meer bij mijn data. Nu alles weer teruggezet op nieuwe hdd. Bedankt Edwin.

Jeroen van de Water (12 apr 15)

Waalwijk


Altijd prettig om bedrijven in de buurt te hebben met verstand van zaken. Bij i-Tac wordt je ook nog eens vriendelijk geholpen en wordt alles uit de kast gehaald om verloren bestanden weer boven water te halen. Als ik weer eens met een weigerachtige harde schijf of geheugenkaart zit, weet ik waar ik zijn moet..

Alex Venneker (30 mrt 15)

Venneker geeft vorm

Haarlem


Van een externe harde schijf waren plotseling ongeveer 300 gigabytes aan data op mysterieuze wijze verdwenen. Zal wel een foutje van mij zijn geweest. Het ging om data die ik nodig had en dus persé wilde terugvinden. Dat is nog niet zo eenvoudig en mij lukte het in ieder geval niet. Op web forums wordt nogal eens aangeraden om het te proberen met gratis of goedkope software (Commerciële software). Ik weet nu dat je dat NOOIT moet doen. Er komt wel iets terug als je geluk hebt maar dat is weinig en het installeren van het programma zelf maakt data op zijn beurt zelfs weer definitief onbereikbaar. Via via kwam ik uiteindelijk terecht bij i-tac.nl waar de heer Taconis de zaak professioneel heeft opgelost. In verrassend korte tijd en voor een zeer schappelijk bedrag heeft hij bijna alle verloren gewaande databestanden terug kunnen halen. De heer Taconis is vriendelijk, efficiënt, professioneel en betrouwbaar. Ik zou hem aan iedereen die data kwijt is met plezier aanbevelen. Ga niet zelf fröbelen want het is specialistenwerk en dit is een hele goeie die ik dankbaar ben want ik kon gewoon weer met mijn 'verdwenen' gegevens aan de slag.

Philip Peters (15 mrt 15)

Den Haag


Dat een gecrashte harde schijf geen drama hoeft te worden als je daarvan geen goede back-up het gemaakt, heb ik aan den lijve ondervonden. Er zijn weliswaar talloze bedrijven die er dan nog data vanaf weten te halen maar dat is meestal een hele dure grap. Bij toeval kwam ik aanraking met i-Tac Data Recovery waar men met raadselachtige software binnen enkele dagen mijn verloren gewaande bestanden weer tevoorschijn wist te toveren voor een zeer acceptabele prijs. Dit bedrijf is een absolute aanrader mocht u ook zo suf als ik zijn geweest. .

Arthur Meuwsen (12 mrt 15)

Hoofddorp


Thanks to a cycling accident, my external drive had sustained some injuries. Considering it contained all my research for work and personal projects, plus a lifetime of data otherwise AND my iTunes information, I was desperate to get it repaired. Getting it fixed was no easy task. This was the only backup I had, so I had no choice but to start looking for a data recovery services. I must have called, interviewed and researched dozen ones, before I found them. With all these business, they know your vulnerability and they know ways to exploit them, their estimates ranges going from 1500 - 3000 euros. As much as i loved my data, I had no intention of shelling out that much. A few months passed and then I heard from Edwin Taconis of i-Tac data recovery. He agreed to take a look at my external hard drive, just to see what he could do. After a few days, he called me up with news. He could get out my data and he could do it at less than 10% of the lowest estimate I had recieved. What I was really impressed about i-Tac with was the communication. They are honest about your chances and keep you posted throughout the whole process. Once they have recovered your data they send you an overview to see if it is what you need, along with a snapshot of all the data they can recover. You also don't have to buy a new drive from them, you can send in your own. They recovered more than 98% of all my data, no small feat there there was nearly 3TB of data. I can't praise the company highly enough. They communicated every step of the way very clearly. They were up front about everything and there were no hidden fees. I am very grateful that they were able to recover my data and would definitely use them again (though hopefully I won't have to). They were very professional, courteous, and their process is in black and white, public on their website. Nothing hidden, no surprises. I highly recommend i-Tac Data Recovery, because of their professionalism, fairness, transparency and top it all, affordability. .

Smruthy Sachidanandan (22 feb 15)

Amsterdam


De service van i-Tac data recovery heb ik ervaren als betrouwbaar, deskundig en zeer professioneel. De intake is efficient en to-the-point. Binnen korte tijd wordt duidelijk of recovery van de bestanden realiseerbaar is. Vertrouwenwekkende aanpak!

Pim Faas (21 feb 15)

Directeur

Lane Orange Holding B.V.

Lisse


I-Tac data recovery heeft ons gered! We hadden waardevolle videobeelden geschoten, achteraf ging de memorycard kapot. Dezelfde dag konden we nog terecht en met de spoedservice hadden we de beelden de volgende ochtend alweer in bezit! Waardoor we onze opdrachtgever niet hoefde te teleurstellen. Maar bij binnenkomst hoorde ik al de geruststellende woorden: 'Als ik het niet kan, kan niemand het'.

Bas Mutsaards (20 feb 15)

Beemdesign (Visuals & Graphics)

Amsterdam


Goed, discreet en lekker vlot, bovenal heel goedkoop. Verder goed advies!

Jan Willem Versteegt (7 feb 15)

Noordwijk


Wat zijn we blij dat we ons sd kaartje met onleesbare foto's bij u hebben gebracht. Binnen 2 dagen kreeg ik een telefoontje dat alles was terug gevonden. Hoe blij kun je ouders maken met terug gevonden foto's van de kinderen. We zijn super vriendelijk geholpen, op de hoogte gehouden van de status en alles was snel weer boven water. Nogmaals heel erg bedankt!!!

Marielle Rietkerk (3 feb 15)

Lisse


De grootste nachtmerrie van elke ondernemer (of particulier): Al je data verliezen! Ik ben onlangs voor mezelf begonnen met Specialistisch Gastouderbureau Kind in Bloei voor kinderen met een extra zorgvraag. Afgelopen half jaar heb ik hard gewerkt aan de opstart van het bedrijf door het schrijven van allerlei documenten zoals het pedagogisch beleid. Hier heb ik de nodige uren tijd in gestoken. Op mijn laptop stonden bovendien ook al mijn privé foto's en andere waardevolle bestanden. Toen mijn laptop bij het opstarten 'no bootable device' aan gaf en verder niets deed, raakte ik in paniek. In eerste instantie een vriend gebeld met verstand van computers. Hij gaf aan dat het niet positief klonk. Omdat hij verder weinig voor me kon betekenen in dit opzicht ben ik op aanraden van een andere vriend bij i-Tac terecht gekomen. Edwin gaf me een kleine kans dat ik de data terug zou krijgen, mede omdat de harde schijf een eng tikkend geluid maakte. Wonder boven wonder werd ik 3 dagen later gebeld met het goede nieuws dat hij al mijn data heeft kunnen redden. Ik sprong een gat in de lucht! Ik kan iedereen i-Tac aanraden. Edwin is zeer kundig, betrouwbaar en snel!.

Sabine Visser (19 jan 15)

Hillegom

Specialistisch Gastouderbureau Kind in bloei

Hillegom


Verloren en onleesbare data bestanden hersteld: Empec Survey is een bedrijf dat geofysische metingen verricht aan dijken, wegen en waterwegen. Voor een van onze klanten hebben we een uitgebreid sonar onderzoek uitgevoerd dat enkele dagen duurde. Ons sonar systeem is een op afstand bestuurd vaartuigje waar de data in een binair format via een radio link naar een logging computer wordt gestuurd. De binaire data wordt vervolgens opgeslagen op een sd kaart. Tijdens de aanvang van het kopiëren van de databestanden op de sd kaart naar onze server gingen alle databestanden verloren. De reden is duister maar we vermoeden dat een statische electrische puls de oorzaak is geweest. De bestanden op de SD kaart bleken niet zichtbaar maar wel aanwezig te zijn. We hebben eerst zelf met een commercieel recovery programma de databestanden terug gekregen. Helaas was het zo dat de bestanden onleesbaar waren voor onze software. De bestanden hebben we vervolgens naar de fabrikant van het sonar systeem gestuurd met de vraag of zij wellicht de bestanden konden herstellen. Helaas bleek dit niet het geval. In een laatste poging om de data terug te halen hebben we I-tac in de arm genomen op een no cure no pay basis. I-Tac heeft verder de uitdaging aangenomen om te proberen de bestanden te herstellen en is vervolgens verder in de materie gedoken. Binnen een halve dag hebben zij ongeveer 60% van alle bestanden zo danig kunnen herstellen dat deze alsnog door ons konden worden verwerkt en geanalyseerd. Door het uitstekende werk van I-Tac hebben we uiteindelijk maar een klein stukje van de sonar survey opnieuw hoeven uitvoeren. .

Martin Meinster (16 jan 15)

Empec Serivices BV

Heerhugowaard


Mijn dochter liep tegen mijn harde schijf aan waardoor deze omviel en letterlijk crashte. Hij maakte nog wel geluid maar dat was dan ook alles. Ik dacht daar gaan al mijn gegevens en was er flink beroerd van. Ik was naar de plaatselijke computerstore gegaan en die lieten weten dat het een verloren zaak was. Maar daar nam ik geen genoegen mee. Ik zocht op het internet en vond daar i-Tac data recovery. Het gebeurde op zaterdag en stuurde een mailtje en kreeg dezelfde dag nog bericht en telefonisch contact. Ik had tijdens ons gesprek gelijk een goed gevoel en dat bleek te kloppen. Ik kreeg een goed advies en een goede uitleg over hoe hij het ging aanpakken en wat de voorwaarden waren. Alles open en eerlijk en geen loze beloftes. Hij kreeg het voor mekaar om alles te redden wat eerder niet voor mogelijk werd gehouden. Dat noem ik klasse en binnen twee weken had ik alles weer terug. I-Tac doet zijn naam eer aan. Edwin, nogmaals hartelijk bedankt voor het redden van mijn data.

Michel Tol (15 jan 15)

Stucadoorsbedrijf Michel Tol

Volendam