x
Name Value
css
Name Value
page_background 00CC00
page_banner_photo recensies.jpg
page_color FFFFFF
http_secure yes
page
Name Value
page_file recensies.cfm
sessionid 3BC7C9BC045BB952F737F72C6EE53318.cfusion
urltoken CFID=39248315&CFTOKEN=d6ea4bd1b45fb89c-4AD8D593-EDDB-29FA-070E2156853D5568&jsessionid=3BC7C9BC045BB952F737F72C6EE53318.cfusion
Name Value
jaar 2022
Name Value
ADD_TIT_TXT recensies
CENTER false
CFQUERY.EXECUTIONTIME 21
CLS
GetProfile
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
BACKGROUND background-20220118035402.jpg
CITY Haarlem
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! Btw - Identificatienummerr: NL001478054B70 Inschr. K.v.K: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 269
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
PHONE 06 34 35 46 11
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
ZIPCODE 2023 ES
MAX_YEAR
Name Value
YEAR 2022
MIN_YEAR
Name Value
YEAR 2013
ONAPPLICATIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@64424a50
ONAPPLICATIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@609d6810
ONREQUEST cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@51530fc5
ONREQUESTEND cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@58f2ef4c
ONREQUESTSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@2e943ec8
ONSESSIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@25c20ee2
ONSESSIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@6c2610b8
PAGE
Name Value
PAGE_BACKGROUND 00CC00
PAGE_BANNER_PHOTO recensies.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE recensies.cfm
PAGE_ID 8
PAGE_TEXT
PAGE_TITLE recensies
SEQUENCE 3
page_block
Name Value
PAGE_BLOCK_ID 21
PAGE_BLOCK_PHOTO
PAGE_BLOCK_TEXT
PAGE_BLOCK_TITLE
POSITION L
SEQUENCE 1
pages
Name Value
ACTIVE Y
PAGE_BACKGROUND 6D8764
PAGE_BANNER_PHOTO wie-zijn-wij.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE wie-zijn-wij.cfm
PAGE_ID 1
PAGE_TEXT

Gespecialiseerd bedrijf

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf dat in staat is tegen een zeer scherpe prijs uw verloren databestanden terug te halen! Onze specialisatie is erop gericht om, na schade en/of storingen van gegevensdragers, uw belangrijke data terug te halen van uw computer, externe harde schijf, geheugenkaart, CD-rom, DVD-rom, mobiele telefoon, tablet, etc.

Gratis onderzoek

Onderzoek naar uw gegevensdrager is gratis. Recoverykosten betaalt u alleen als wij data terug halen. No Cure No Pay dus. Wij bouwen op jarenlange expertise die is vergaard bij de overheid (Ministerie van Justitie / Ministerie van Defensie). Bij ons bedrijf kunt u er vanzelfsprekend vanuit gaan dat uw data vertrouwelijk behandeld wordt en wij op professionele wijze onderzoek doen aan uw belangrijke data.
PAGE_TITLE wie zijn wij
SEQUENCE 1
TILE_BACKGROUND
TILE_ICON wie-zijn-wij.png
TESTIMONIAL_COUNT
Name Value
COUNT 526
testimonials
Name Value
CITY Roosendaal
COMPANY
FIRST_NAME Jordi
LAST_NAME Obbing
PREFIX
PROFESSION
PUBLISH_DATE 2022-01-18
TESTIMONIAL_ID 545
TESTIMONIAL_TEXT Nadat ik onlangs het wachtwoord van mijn passwordmanager had aangepast en het bestandje met het wachtwoord erin had verwijderd, bleek ik mezelf op grandioze wijze buiten te hebben gesloten. Al mijn wachtwoorden waren in één klap buiten mijn handbereik. Ik werd door een ander data recovery bedrijf naar i-Tac verwezen, die me meteen te woord konden staan. Ontzettend fijne service, duidelijke uitleg en heel sympathiek. Binnen een week na het gebeuren kreeg ik mijn SSD en alle verloren documenten in goede staat terug opgestuurd. Voor iedereen in tech-nood: ik kan je dit bedrijf ontzettend aanraden!
THIS
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
application_title i-Tac
applicationtimeout 3900
AUTHCOOKIE
Name Value
BACKGROUND background-20220118035402.jpg
CITY Haarlem
clientmanagement false
clientstorage Cookie
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
cookey epG4B+6DPJlme/Oou4zwZQ==
dsn i-tac
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
fav_folder /fav
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! Btw - Identificatienummerr: NL001478054B70 Inschr. K.v.K: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 269
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
loginstorage cookie
name i-tac-new
newlocale English (US)
OnApplicationEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@64424a50
OnApplicationStart cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@609d6810
OnRequest cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@51530fc5
OnRequestEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@58f2ef4c
OnRequestStart cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@2e943ec8
OnSessionEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@25c20ee2
OnSessionStart cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@6c2610b8
PHONE 06 34 35 46 11
scriptprotect all
SESSIONCOOKIE
Name Value
sessionmanagement true
sessiontimeout 3600
setclientcookies false
setdomaincookies NO
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
ZIPCODE 2023 ES
VAR variables
VARS session,url,variables,application,form,cgi,cookie,server
X X
Y ZIPCODE
Name Value
applicationname i-tac-new
encryption_key OJeo0BOInmwq1VNiYqRbNA==
review_key Rd9RZxh7hy0+skrrFGJypA==
sessiontime 20
Name Value
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
AUTH_USER
CERT_COOKIE
CERT_FLAGS
CERT_ISSUER
CERT_KEYSIZE 256
CERT_SECRETKEYSIZE 4096
CERT_SERIALNUMBER
CERT_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
CERT_SERVER_SUBJECT CN=www.hardeschijf-recovery.nl
CERT_SUBJECT
CF_TEMPLATE_PATH D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
CONTENT_LENGTH 0
CONTENT_TYPE
CONTEXT_PATH
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_COOKIE
HTTP_HOST www.hardeschijf-recovery.nl
HTTP_REFERER
HTTP_URL /recensies.cfm?jaar=2022?jaar=2022
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTPS on
HTTPS_KEYSIZE 256
HTTPS_SECRETKEYSIZE 4096
HTTPS_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
HTTPS_SERVER_SUBJECT CN=www.hardeschijf-recovery.nl
LOCAL_ADDR 64.73.217.183
PATH_INFO
PATH_TRANSLATED D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
QUERY_STRING jaar=2022
REMOTE_ADDR 54.91.62.236
REMOTE_HOST 54.91.62.236
REMOTE_USER
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME /recensies.cfm
SERVER_NAME www.hardeschijf-recovery.nl
SERVER_PORT 443
SERVER_PORT_SECURE 1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/10.0
WEB_SERVER_API
Name Value
A0608BEC-0AEB-B46A-0E1E1EC5F3CE7C9C.1.1 java.net.URLClassLoader@7d4e9eb4
coldfusion
Name Value
appserver Tomcat
expiration {ts '2021-12-31 23:51:50'}
InstallKit Native Windows
productlevel Enterprise
productname ColdFusion Server
productversion 2016,0,17,325979
rootdir C:\ColdFusion2016\cfusion
serviceTagAttributes
Name Value
cfcollection action,categories,collection,engine,language,name,path
cfdbinfo blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,pattern,result,sql,table,timeout,type,username
cffeed action,columnMap,enclosureDir,escapeChars,ignoreEnclosureError,name,outputFile,overwrite,overwriteEnclosure,properties,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,query,source,timeout,userAgent,xmlVar
cfftp action,actionParam,alloSize,asciiextensionlist,bufferSize,connection,debug,directory,existing,failifexists,fileNameEncoding,fingerPrint,item,key,localfile,name,new,passive,passphrase,password,port,proxybypass,proxyserver,remotefile,result,retrycount,secure,server,stoponerror,systemType,timeout,transfermode,username
cfhttp authType,charset,clientCert,clientCertPassword,columns,compression,delimiter,domain,file,firstRowAsHeaders,getAsBinary,method,multipart,multipartType,name,ntlmdomain,password,path,port,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,redirect,resolveurl,result,textqualifier,throwonerror,timeout,url,useragent,username,workstation
cfimap accept,action,attachmentpath,connection,debug,delimiter,folder,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,newFolder,password,port,recurse,secure,server,startrow,stopOnError,timeout,uID,username
cfindex action,attributecollection,autocommit,body,category,categorytree,collection,collectionnames,criteria,custom1,custom2,custom3,custom4,dihconfigpath,docboost,extensions,external,fieldboost,indexMode,key,language,prefix,query,recurse,status,throwonerror,title,type,urlpath
cfldap action,attributes,clientCert,clientCertPassword,delimiter,dn,filter,maxrows,modifytype,name,password,port,rebind,referral,returnAsBinary,scope,secure,separator,server,sort,sortControl,start,startrow,timeout,userName,useTLS
cfmail bcc,cc,charset,debug,encodeFor,encrypt,encryptionAlgorithm,failTo,from,group,groupcasesensitive,idnaVersion,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,mailerid,maxrows,mimeattach,password,port,priority,query,recipientCert,remove,replyTo,server,sign,spoolenable,startrow,subject,timeout,to,type,username,useSSL,useTLS,wrapText
cfpdf action,addQuads,algo,align,ascending,author,bottomMargin,charset,compressTiffs,copyfrom,ddxFile,destination,directory,encodeAll,encoding,encrypt,exportTo,extract,flatten,foreground,format,height,hiRes,honourSpaces,hScale,image,imageprefix,importFrom,info,inputFiles,isBase64,jpgDpi,keepBookmark,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,leftMargin,maxBreadth,maxLength,maxScale,name,nameKeys,newOwnerPassword,newUserPassword,noAttachments,noBookmarks,noComments,noFonts,noJavascripts,noLinks,noMetadata,noThumbnails,numberFormat,opacity,order,outputFiles,overridePage,overwrite,package,pages,password,permissions,position,resolution,rightMargin,rotation,saveOption,scale,showOnPrint,signaturefieldname,source,standard,stopOnError,text,topMargin,transparent,type,unsignall,useStructure,version,vScale,width
cfpop accept,action,attachmentpath,debug,delimiter,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,password,port,secure,server,startrow,timeout,uID,username
cfquery blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,result,sql,timeout,username
cfSearch category,categorytree,collection,contextBytes,contextHighlightBegin,contextHighlightEnd,contextPassages,criteria,external,language,maxrows,name,orderby,previousCriteria,searchcolumns,searchtime,startrow,status,suggestions,type
cfstoredproc blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,procedure,result,returncode,sql,timeout,username
supportedlocales ,Chinese (China),Chinese (Hong Kong),Chinese (Taiwan),Dutch (Belgian),Dutch (Standard),English (Australian),English (Canadian),English (New Zealand),English (UK),English (US),French (Belgian),French (Canadian),French (Standard),French (Swiss),German (Austrian),German (Standard),German (Swiss),Italian (Standard),Italian (Swiss),Japanese,Korean,Norwegian (Bokmal),Norwegian (Nynorsk),Portuguese (Brazilian),Portuguese (Standard),Spanish (Mexican),Spanish (Modern),Spanish (Standard),Swedish,ar,ar_AE,ar_BH,ar_DZ,ar_EG,ar_IQ,ar_JO,ar_KW,ar_LB,ar_LY,ar_MA,ar_OM,ar_QA,ar_SA,ar_SD,ar_SY,ar_TN,ar_YE,be,be_BY,bg,bg_BG,ca,ca_ES,cs,cs_CZ,da,da_DK,de,de_AT,de_CH,de_DE,de_GR,de_LU,el,el_CY,el_GR,en,en_AU,en_CA,en_GB,en_IE,en_IN,en_MT,en_NZ,en_PH,en_SG,en_US,en_ZA,es,es_AR,es_BO,es_CL,es_CO,es_CR,es_CU,es_DO,es_EC,es_ES,es_GT,es_HN,es_MX,es_NI,es_PA,es_PE,es_PR,es_PY,es_SV,es_US,es_UY,es_VE,et,et_EE,fi,fi_FI,fr,fr_BE,fr_CA,fr_CH,fr_FR,fr_LU,ga,ga_IE,hi,hi_IN,hr,hr_HR,hu,hu_HU,in,in_ID,is,is_IS,it,it_CH,it_IT,iw,iw_IL,ja,ja_JP,ja_JP_JP_#u-ca-japanese,ko,ko_KR,lt,lt_LT,lv,lv_LV,mk,mk_MK,ms,ms_MY,mt,mt_MT,nl,nl_BE,nl_NL,no,no_NO,no_NO_NY,pl,pl_PL,pt,pt_BR,pt_PT,ro,ro_RO,ru,ru_RU,sk,sk_SK,sl,sl_SI,sq,sq_AL,sr,sr_BA,sr_BA_#Latn,sr_CS,sr_ME,sr_ME_#Latn,sr_RS,sr_RS_#Latn,sr__#Latn,sv,sv_SE,th,th_TH,th_TH_TH_#u-nu-thai,tr,tr_TR,uk,uk_UA,vi,vi_VN,zh,zh_CN,zh_HK,zh_SG,zh_TW
updatelevel 17
os
Name Value
additionalinformation
arch amd64
buildnumber
name Windows Server 2016
version 10.0
vars
Name Value
g0713 TRUE
lockedOutIps
Name Value
loggedErrorsPeriodically
Name Value
WARNING: bad referer - check? {ts '2022-01-18 04:37:59'}

recensies

Recensies (526): 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Nadat ik onlangs het wachtwoord van mijn passwordmanager had aangepast en het bestandje met het wachtwoord erin had verwijderd, bleek ik mezelf op grandioze wijze buiten te hebben gesloten. Al mijn wachtwoorden waren in één klap buiten mijn handbereik. Ik werd door een ander data recovery bedrijf naar i-Tac verwezen, die me meteen te woord konden staan. Ontzettend fijne service, duidelijke uitleg en heel sympathiek. Binnen een week na het gebeuren kreeg ik mijn SSD en alle verloren documenten in goede staat terug opgestuurd. Voor iedereen in tech-nood: ik kan je dit bedrijf ontzettend aanraden!

Jordi Obbing (18 jan 22)

Roosendaal


Kreeg m'n gegevens van een gecrashte externe harde schijf op een ietwat prijzig nieuw exemplaar terug na een week. Op zich prima dus. Wel vervelend dat ik daarna ongeveer 6 keer gemaild werd met de vraag of ik een recensie wil schrijven. Ik hoop dat meneer nu tevreden is!

Koen van der Wel (17 jan 22)

Santpoort-Noord


Oh, wat ben ik blij met de service en werk van i-Tac Data Recovery in Haarlem. Mijn externe harde schijf crashte op zondag avond 26 december 2021. Vrienden die enig kennis hebben van ICT hadden ook geen idee hoe daarmee te beginnen. Heb via Google i-Tac Data Recovery gevonden op internet. Heb toen telefonische contact gezocht met hun en nog geen vijf minuten later werd ik terug gebeld door hun. En eerlijk gezegd ik heb toen een vertrouwend telefonisch gesprek met hun gehad waarbij een telefonisch diagnose werd gesteld, van wat er met de externe harde schijf zou zijn gebeurd. En dat i-Tac Data Recovery in staat is de data terug te halen van defecte harde schijven. Vooraf netjes globale prijsopgaven gekregen. Mijn externe harde schijf bleek defect te zijn. Daarop waren er verschillende belangrijke documenten en bestanden die waard zijn om data recovery te laten uitvoeren. i-Tac Data Recovery had beloofd hun best te zullen doen om de bestanden voor eind van het jaar (2021) te herstellen. En inderdaad, drie dagen later belde i-Tac Data Recovery mij terug met de mededeling dat het gelukt was om de bestanden terug te halen. Op 3 januari 2022 kon ik mijn nieuwe externe harde schijf gaan halen met daarop de terug gehaalde bestanden. Ik ben nu nog bezig met het opnieuw rangschikken van de mappen structuur en voor zover ik kan zien zijn er tot nu toe bijna voor volle 100% alle bestanden gered c.q. terug gezet. Dus wat dat betref had ik echt een gelukkig nieuwjaar 2022. Ik ben erg blij en tevreden met de service en het werk van i-Tac Data Recovery. Het ging sneller dan ik had verwacht. i-Tac Data Recovery is een aanrader! Ik zal zeker andere mensen doorverwijzen naar i-Tac Data Recovery wanneer die soort gelijke problemen hebben. Nogmaals bedankt i-Tac Data Recovery, voor de snelle service en het opgeleverde werk. Wulvens Sabajo (Hoofddorp)

Wulvens Sabajo (6 jan 22)

Hoofddorp


Several companies have looked already to recover all data from my broken iPhone. Where everyone else had failed, i-Tac managed to get all data back, nicely put on a USB stick. I appreciated the responsiveness, the fact that the commitments were kept and openess about the risks involved.

Roland van der Ven (3 jan 22)

Haarlem