x
Name Value
css
Name Value
page_background 00CC00
page_banner_photo recensies.jpg
page_color FFFFFF
http_secure yes
page
Name Value
page_file recensies.cfm
sessionid 316F2C9B8F90A641E6F17B79DA5AA9DE.cfusion
urltoken CFID=74736002&CFTOKEN=fff348cba7d89ea7-9D522BDF-E66D-F39A-0D3AC4E251A63F7A&jsessionid=316F2C9B8F90A641E6F17B79DA5AA9DE.cfusion
Name Value
jaar 2019
Name Value
ADD_TIT_TXT recensies
CENTER false
CFQUERY.EXECUTIONTIME 2
CLS
GetProfile
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
BACKGROUND background-20240622045137.jpg
CITY Haarlem
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW nr: NL001478054B70 KvK: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 381
INSTAGRAM_ALIAS itac.datarecovery
INSTAGRAM_URL https://www.instagram.com/itac.datarecovery
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
PHONE 06 34 35 46 11
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
YOUTUBE_ALIAS
YOUTUBE_URL
ZIPCODE 2023 ES
MAX_YEAR
Name Value
YEAR 2024
MIN_YEAR
Name Value
YEAR 2013
ONAPPLICATIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@2ff722ac
ONAPPLICATIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@4dd7690b
ONREQUEST cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@686d0b51
ONREQUESTEND cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@63ad11bc
ONREQUESTSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@7559bd27
ONSESSIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@3b01db6
ONSESSIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@387a912
PAGE
Name Value
PAGE_BACKGROUND 00CC00
PAGE_BANNER_PHOTO recensies.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE recensies.cfm
PAGE_ID 8
PAGE_TEXT
PAGE_TITLE recensies
SEQUENCE 3
page_block
Name Value
PAGE_BLOCK_ID 21
PAGE_BLOCK_PHOTO
PAGE_BLOCK_TEXT
PAGE_BLOCK_TITLE
POSITION L
SEQUENCE 1
pages
Name Value
ACTIVE Y
PAGE_BACKGROUND 6D8764
PAGE_BANNER_PHOTO wie-zijn-wij.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE wie-zijn-wij.cfm
PAGE_ID 1
PAGE_TEXT

Gespecialiseerd bedrijf

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf dat in staat is tegen een zeer scherpe prijs uw verloren databestanden terug te halen! Onze specialisatie is erop gericht om, na schade en/of storingen van gegevensdragers, uw belangrijke data terug te halen van uw computer, externe harde schijf, geheugenkaart, CD-rom, DVD-rom, mobiele telefoon, tablet, etc.

Gratis onderzoek

Onderzoek naar uw gegevensdrager is gratis. Recoverykosten betaalt u alleen als wij data terug halen. No Cure No Pay dus. Wij bouwen op jarenlange expertise die is vergaard bij de overheid (Ministerie van Justitie / Ministerie van Defensie). Bij ons bedrijf kunt u er vanzelfsprekend vanuit gaan dat uw data vertrouwelijk behandeld wordt en wij op professionele wijze onderzoek doen aan uw belangrijke data.
PAGE_TITLE wie zijn wij
SEQUENCE 1
TILE_BACKGROUND
TILE_ICON wie-zijn-wij.png
TESTIMONIAL_COUNT
Name Value
COUNT 648
testimonials
Name Value
CITY Maarsen
COMPANY
FIRST_NAME Jurjen
LAST_NAME Buisman
PREFIX
PROFESSION
PUBLISH_DATE 2019-12-20
TESTIMONIAL_ID 381
TESTIMONIAL_TEXT Snelle en eerlijke service, duidelijk doorgesproken hoe ze te werk gingen. Daarna even wachten maar buitengewoon goed resultaat gekregen. En dat voor een strakke prijs, ik ben heel blij met deze service. Dankjewel i-Tac! Ik ga je zeker aanbevelen.
THIS
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
application_title i-Tac
applicationtimeout 3900
AUTHCOOKIE
Name Value
BACKGROUND background-20240622045137.jpg
CITY Haarlem
clientmanagement false
clientstorage Cookie
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
cookey epG4B+6DPJlme/Oou4zwZQ==
dsn i-tac
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
fav_folder /fav
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW nr: NL001478054B70 KvK: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 381
INSTAGRAM_ALIAS itac.datarecovery
INSTAGRAM_URL https://www.instagram.com/itac.datarecovery
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
loginstorage cookie
name i-tac-new
newlocale English (US)
OnApplicationEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@2ff722ac
OnApplicationStart cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@4dd7690b
OnRequest cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@686d0b51
OnRequestEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@63ad11bc
OnRequestStart cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@7559bd27
OnSessionEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@3b01db6
OnSessionStart cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@387a912
PHONE 06 34 35 46 11
scriptprotect all
SESSIONCOOKIE
Name Value
sessionmanagement true
sessiontimeout 3600
setclientcookies false
setdomaincookies NO
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
YOUTUBE_ALIAS
YOUTUBE_URL
ZIPCODE 2023 ES
VAR variables
VARS session,url,variables,application,form,cgi,cookie,server
X X
Y ZIPCODE
Name Value
applicationname i-tac-new
encryption_key zdPQi9Z6WbFogfg3Rvn9mg==
review_key Rd9RZxh7hy0+skrrFGJypA==
sessiontime 20
Name Value
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
AUTH_USER
CERT_COOKIE
CERT_FLAGS
CERT_ISSUER
CERT_KEYSIZE 256
CERT_SECRETKEYSIZE 4096
CERT_SERIALNUMBER
CERT_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
CERT_SERVER_SUBJECT CN=www.hardeschijf-recovery.nl
CERT_SUBJECT
CF_TEMPLATE_PATH D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
CONTENT_LENGTH 0
CONTENT_TYPE
CONTEXT_PATH
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_COOKIE
HTTP_HOST www.hardeschijf-recovery.nl
HTTP_REFERER
HTTP_URL /recensies.cfm?jaar=2019?jaar=2019
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTPS on
HTTPS_KEYSIZE 256
HTTPS_SECRETKEYSIZE 4096
HTTPS_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
HTTPS_SERVER_SUBJECT CN=www.hardeschijf-recovery.nl
LOCAL_ADDR 176.97.198.75
PATH_INFO
PATH_TRANSLATED D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
QUERY_STRING jaar=2019
REMOTE_ADDR 100.28.2.72
REMOTE_HOST 100.28.2.72
REMOTE_USER
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME /recensies.cfm
SERVER_NAME www.hardeschijf-recovery.nl
SERVER_PORT 443
SERVER_PORT_SECURE 1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/10.0
WEB_SERVER_API
Name Value
A0608BEC-0AEB-B46A-0E1E1EC5F3CE7C9C.1.1 java.net.URLClassLoader@58d5546d
coldfusion
Name Value
appserver Tomcat
expiration {ts '2024-06-18 12:43:32'}
InstallKit Native Windows
productlevel Enterprise
productname ColdFusion Server
productversion 2016,0,17,325979
rootdir C:\ColdFusion2016\cfusion
serviceTagAttributes
Name Value
cfcollection action,categories,collection,engine,language,name,path
cfdbinfo blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,pattern,result,sql,table,timeout,type,username
cffeed action,columnMap,enclosureDir,escapeChars,ignoreEnclosureError,name,outputFile,overwrite,overwriteEnclosure,properties,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,query,source,timeout,userAgent,xmlVar
cfftp action,actionParam,alloSize,asciiextensionlist,bufferSize,connection,debug,directory,existing,failifexists,fileNameEncoding,fingerPrint,item,key,localfile,name,new,passive,passphrase,password,port,proxybypass,proxyserver,remotefile,result,retrycount,secure,server,stoponerror,systemType,timeout,transfermode,username
cfhttp authType,charset,clientCert,clientCertPassword,columns,compression,delimiter,domain,file,firstRowAsHeaders,getAsBinary,method,multipart,multipartType,name,ntlmdomain,password,path,port,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,redirect,resolveurl,result,textqualifier,throwonerror,timeout,url,useragent,username,workstation
cfimap accept,action,attachmentpath,connection,debug,delimiter,folder,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,newFolder,password,port,recurse,secure,server,startrow,stopOnError,timeout,uID,username
cfindex action,attributecollection,autocommit,body,category,categorytree,collection,collectionnames,criteria,custom1,custom2,custom3,custom4,dihconfigpath,docboost,extensions,external,fieldboost,indexMode,key,language,prefix,query,recurse,status,throwonerror,title,type,urlpath
cfldap action,attributes,clientCert,clientCertPassword,delimiter,dn,filter,maxrows,modifytype,name,password,port,rebind,referral,returnAsBinary,scope,secure,separator,server,sort,sortControl,start,startrow,timeout,userName,useTLS
cfmail bcc,cc,charset,debug,encodeFor,encrypt,encryptionAlgorithm,failTo,from,group,groupcasesensitive,idnaVersion,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,mailerid,maxrows,mimeattach,password,port,priority,query,recipientCert,remove,replyTo,server,sign,spoolenable,startrow,subject,timeout,to,type,username,useSSL,useTLS,wrapText
cfpdf action,addQuads,algo,align,ascending,author,bottomMargin,charset,compressTiffs,copyfrom,ddxFile,destination,directory,encodeAll,encoding,encrypt,exportTo,extract,flatten,foreground,format,height,hiRes,honourSpaces,hScale,image,imageprefix,importFrom,info,inputFiles,isBase64,jpgDpi,keepBookmark,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,leftMargin,maxBreadth,maxLength,maxScale,name,nameKeys,newOwnerPassword,newUserPassword,noAttachments,noBookmarks,noComments,noFonts,noJavascripts,noLinks,noMetadata,noThumbnails,numberFormat,opacity,order,outputFiles,overridePage,overwrite,package,pages,password,permissions,position,resolution,rightMargin,rotation,saveOption,scale,showOnPrint,signaturefieldname,source,standard,stopOnError,text,topMargin,transparent,type,unsignall,useStructure,version,vScale,width
cfpop accept,action,attachmentpath,debug,delimiter,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,password,port,secure,server,startrow,timeout,uID,username
cfquery blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,result,sql,timeout,username
cfSearch category,categorytree,collection,contextBytes,contextHighlightBegin,contextHighlightEnd,contextPassages,criteria,external,language,maxrows,name,orderby,previousCriteria,searchcolumns,searchtime,startrow,status,suggestions,type
cfstoredproc blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,procedure,result,returncode,sql,timeout,username
supportedlocales ,Chinese (China),Chinese (Hong Kong),Chinese (Taiwan),Dutch (Belgian),Dutch (Standard),English (Australian),English (Canadian),English (New Zealand),English (UK),English (US),French (Belgian),French (Canadian),French (Standard),French (Swiss),German (Austrian),German (Standard),German (Swiss),Italian (Standard),Italian (Swiss),Japanese,Korean,Norwegian (Bokmal),Norwegian (Nynorsk),Portuguese (Brazilian),Portuguese (Standard),Spanish (Mexican),Spanish (Modern),Spanish (Standard),Swedish,ar,ar_AE,ar_BH,ar_DZ,ar_EG,ar_IQ,ar_JO,ar_KW,ar_LB,ar_LY,ar_MA,ar_OM,ar_QA,ar_SA,ar_SD,ar_SY,ar_TN,ar_YE,be,be_BY,bg,bg_BG,ca,ca_ES,cs,cs_CZ,da,da_DK,de,de_AT,de_CH,de_DE,de_LU,el,el_CY,el_GR,en,en_AU,en_CA,en_GB,en_IE,en_IN,en_MT,en_NZ,en_PH,en_SG,en_US,en_ZA,es,es_AR,es_BO,es_CL,es_CO,es_CR,es_CU,es_DO,es_EC,es_ES,es_GT,es_HN,es_MX,es_NI,es_PA,es_PE,es_PR,es_PY,es_SV,es_US,es_UY,es_VE,et,et_EE,fi,fi_FI,fr,fr_BE,fr_CA,fr_CH,fr_FR,fr_LU,ga,ga_IE,hi,hi_IN,hr,hr_HR,hu,hu_HU,in,in_ID,is,is_IS,it,it_CH,it_IT,iw,iw_IL,ja,ja_JP,ja_JP_JP_#u-ca-japanese,ko,ko_KR,lt,lt_LT,lv,lv_LV,mk,mk_MK,ms,ms_MY,mt,mt_MT,nb,nb_NO,nl,nl_BE,nl_NL,nn_NO,no,no_NO,no_NO_NY,pl,pl_PL,pt,pt_BR,pt_PT,ro,ro_RO,ru,ru_RU,sk,sk_SK,sl,sl_SI,sq,sq_AL,sr,sr_BA,sr_BA_#Latn,sr_CS,sr_ME,sr_ME_#Latn,sr_RS,sr_RS_#Latn,sr__#Latn,sv,sv_SE,th,th_TH,th_TH_TH_#u-nu-thai,tr,tr_TR,uk,uk_UA,vi,vi_VN,zh,zh_CN,zh_CN_#Hans,zh_HK,zh_HK_#Hant,zh_SG,zh_SG_#Hans,zh_TW,zh_TW_#Hant
updatelevel 17
os
Name Value
additionalinformation
arch amd64
buildnumber
name Windows Server 2016
version 10.0
vars
Name Value
g0713 TRUE
lockedOutIps
Name Value

recensies

Snelle en eerlijke service, duidelijk doorgesproken hoe ze te werk gingen. Daarna even wachten maar buitengewoon goed resultaat gekregen. En dat voor een strakke prijs, ik ben heel blij met deze service. Dankjewel i-Tac! Ik ga je zeker aanbevelen.

Jurjen Buisman (20 dec 19)

Maarsen


Mijn externe harde schijf was door eigen schuld gewist. Vooral familiefoto's maar ook diverse data. i-Tac data recovery heeft me ontzettend geholpen en het meeste weer boven tafel kunnen krijgen. Professioneel, correct en zorgvuldig.

Rien Verbiest (19 dec 19)

Haarlem


Mijn harde schijf was plotseling kapot gegaan waar een hoop foto’s van de kinderen toen ze nog klein waren op stonden. I-Tac heeft ervoor gezorgd dat we al onze foto’s weer terug hebben. Snelle en goede service, zeker aan te raden!

Danielle de Vries (19 dec 19)

Haarlem


Top Bedrijf, doen erg hun best en zorgen dat kosten. Denken mee met de klant. hebben benodigde expertise in huis. Ze werken zelfs voor de overheid. Ze gaan door totdat de klant volledig tevreden is. Bij mij hebben ze voor de 2e keer recovery gedaan gratis omdat ik vond dat er weinig terg was gevonden.

Edin Vatres (19 dec 19)

Krimpen ad IJssel


Wat zal ik zeggen? Top bedrijf!!! Erg klantvriendelijk!!! Personeel denkt mee!!! gespecialiseerd bedrijf!!! No cure no pay!!! Ze maken je bijna altijd blij aan het eind!! We waren blij dat de foto’s van onze overleden oma weer terug zijn!

Desiree Smeding (19 dec 19)


Wij hebben zo goed als alle familie foto's terug. Onze meest dierbare herinneringen zijn gered. Goede service en dat voor een voordelige prijs. Dankjewel i-Tac

Titia Niehorster (18 dec 19)


Door het spelen met mijn telefoon heb ik per ongeluk de geheugenkaart van mijn mobile telefoon gewist en al mijn video's en foto's van de vakantie in Kroatië waren weg. Mijn papa heeft toen gezegd dat ik me geen zorgen moet maken en heeft gelijk deze kaart gestuurd naar i-Tac. Hij heeft alle foto's weer gevonden en op een nieuwe kaart gezet. Ik ben echt blij want er waren video's die ik op TikTok wilde zetten.

Haris Vatres (18 dec 19)


thank you for saving my data!!!! I am very happy with the job done for me and will recommend i-Tac data recovery everytime. thanks again for the professional way everything was handled. Maggie W

Maggie Watkins (16 dec 19)


A big thank you to i-Tac (Haarlem) for their fantastic job on data recovery from my damaged hard drive. I got 100% of my files recovered. I was very impressed with i-Tac professionalism and I genuinely recommend their services.

Anna Morawska (12 dec 19)

Haarlem


Alle data zijn door i-Tac data recovery gelukkig van onze oude , 14 jaar geleden door een stroomstoring, vastgelopen harde schijf gehaald. Ben erg blij om deze oude bestanden weer in te kunnen zien.

Marcel Kilian (8 dec 19)

Amsterdam


Mijn relatief nieuwe USB stick gaf na vele uren werk plots geen kik meer. De zoektoch leidde naar i-Tac. Door de professionele interventie van i-Tac werd de usb-stick weer leesbaar gemaakt en kon alle data van mijn zaak weer gerecoverd worden. Dat alles voor een heel schappelijke prijs. Wat kun je meer wensen? Super! Jeroen Timmer Masallah kliniek

Jeroen Timmer (29 nov 19)

Masallah kliniek

Amstelveen


Ik had 2 harde schijven die niet meer benaderbaar waren. Hier stonden al mijn foto's op. Ik was echt ten einde raad. Via een computerwinkel konden ze mij niet helpen, dus toen online gezocht en kreeg ik een hit bij i-Tac data. Ik heb een mail gestuurd, en direct dezelfde avond kreeg ik een sms- om contact op te nemen. Ik was verbaasd over de snelheid van handelen. Direct de volgende dag gebeld, en kon mijn twee harde schijven langsbrengen. i-Tac gaf duidelijk aan wat ik kon verwachten en wat hij ging doen, en wat de eventuele kosten zouden zijn. Kwam zeer professioneel en zeer deskundig over. Na 4 dagen kreeg ik een telefoontje dat al mijn mappen waren teruggevonden, en ik ben echt zeer blij!. Ik ben echt zeer tevreden over i-Tac recovery, en wil dit bedrijf echt bij iedereen adviseren mocht het nodig zijn. Professioneel, zeer snel, en kundig!

Ellen van den Bosch (18 nov 19)

Naarden


Ik als leek wist me geen raad, ik door aanraden van de Mediamarkt naar i-Tac verwezen. Hier ben ik voor mijn gecrashte externe harde schijf goed door een expert geholpen. Het bleek dat ik een groot probleem had wat flink in de kosten zou kunnen lopen en na eerlijk, helder en transparant overleg met de expert besloten om de schijf weer mee naar huis te nemen zonder dat hier onderzoekskosten voor in rekening zijn gebracht. Mocht ik alsnog meer te besteden hebben dan kom ik zeker terug om te zien of er al dan niet nog wat van de schijf aan bestanden is terug te halen. Desalniettemin ben ik toch heel blij want ben goed geholpen en heb nu niet een enorme kostenpost. En wat er op de schijf staat, neem ik mee in mijn hoofd en dat is voor mij ook heel waardevol. Ik kan dus niet anders zeggen dat ik positief kijk naar alles wat i-Tac te bieden heeft.

Chris Visser (16 nov 19)

Haarlem


Het leek of de kabel van mijn harde schijf het eea intern had afgebroken. Het repareren van de schijf leek dan ook onbegonnen werk, maar i-Tac nam de tijd om naar de schade te kijken en was eerlijk en duidelijk over de mogelijkheden. Het bleek geen makkelijke klus, toch heeft i-Tac het voor elkaar gekregen al mijn bestanden terug te krijgen, inclusief mappen structuur! I-Tac is vanaf het begin transparant en duidelijk geweest over de kosten en eventuele bijkomende kosten, hierdoor wist ik waar ik aan toe was en ben ik niet voor verassingen komen te staan. Ik ben heel erg blij dat ik mijn harde schijf direct naar i-Tac heb gebracht!

Kaylee Burger (10 nov 19)

Kaylee Burger Fotografie


Professionele en snelle service onder heldere afspraken. Aanrader!

Gijs Rikken (7 nov 19)


Het noodlot sloeg toe, 2 harde schijven begaven het op hetzelfde moment! De belangrijkste schijf kon gelukkig snel (<1 week), gediagnosticeerd worden en bleek alle data teruggehaald te zijn. Heel blij mee! Dank i-Tac

Tjerk van der Krieke (2 nov 19)

Heiloo


i-Tac heeft mij geweldig geholpen met het terughalen van een grote hoeveelheid data op een NAS (externe HD). Deze data was niet meer te bereiken na onze verhuizing naar een ander pand. Via een ander bedrijf gewezen op i-Tac. Ik werd heel netjes en snel geholpen. Binnen een week had ik alle data weer terug inclusief de mappenstructuur! Ik ben er erg blij mee, scheelt veel werk! Bedankt.

Bert van der Velden (25 okt 19)

Velmon Service en Revisie BV

Heemskerk


Bedankt i-Tac dat ik alle data van mijn externe harde schijf weer kan bereiken.

Rex Johan (21 okt 19)

Hoofddorp


Goede service en vriendelijk. Blij dat ik i-Tac heb gevonden.

Arif Ilgun (11 okt 19)

Zaandam


Ik was al mijn bestanden van mijn bruiloft kwijt van mijn harddisk, na zoeken en reviews bekijken. Kwam ik terecht bij i-Tac. En wat ben ik blij! Alle bestanden weer terug, zo dankbaar! Echt een topservice en supersnel ook.

Bnafsha Askaryar (11 okt 19)

IJmuiden


Prima geholpen door i-Tac. Onze (enige) externe harde schijf met 15 jaar reis- en familiefoto's was gecrasht. Bij het eerste contact werden we goed geïnformeerd over mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten. Gelukkig kon alles worden gered in de structuur die wij hadden aangemaakt. Okay, het is niet goedkoop maar we zijn blij dat we zo goed geholpen zijn en alles terug hebben. Ook goed advies gekregen om een tweede keer te voorkomen.

Adriaan Ros (9 okt 19)

Velserbroek


I-Tac heeft mij echt super geholpen. De externe harde schijf die een paar keer gestuiterd was deed vrijwel niks meer. Na een goede eerlijke uitleg van de risico's maar ook mogelijkheden is i-Tac aan de slag gegaan. Alles is van de schijf gered incl de mappen structuur! Ik kan iedereen dit aanraden.

Dave Kuipers (26 sep 19)

Daveytravel

Amsterdam


Professionele afwikkeling, heldere communicatie, perfect resultaat

Sonja Eller (20 sep 19)

Leiden


Goede service prettig, snel, en professioneel. i-Tac. wist waar het over ging en geeft vriendelijk advies. Alles werd met mij doorgenomen en wij hebben binnen een paar dagen onze verloren data weer terug gekregen.

Patrick Hoek (2 sep 19)

Printerette

Haarlem


Prima service. Mijn externe schijf was gecrasht en i-tac heeft alles terug gekregen zelfs mijn mappen structuur. Top.

Hans Grannetia (2 sep 19)

Velingmeester

Oprechte Veiling BV

Haarlem


M'n externe harde schijf werkte niet mee. Gelukkig dankzij i-Tac data recovery alle bestanden toch nog terug gekregen!!

Sarah van Lieshout (29 jul 19)

Haarlem


3 jaar oude verdronken video hard disk opgestuurd: zeer heldere informatie en kostenraming, Uiteindelijk vrijwel alles gered, onberispelijke communicatie en afhandeling: een aanrader.

Erik Muller (29 jul 19)

Doetinchem


Wij zijn i-Tac ontzettend dankbaar! Hele dierbare video beelden hebben we dankzij i-Tac terug! Op vakantie was alweer een paar jaar geleden onze video camera gecrasht. Bij thuiskomst bleek ook onze externe harde schijf gecrasht. Wat een pech. Via een collega en kennis geprobeerd daar nog wat mee te doen, maar dat lukte niet. Recent naar i-Tac gebracht en het is gelukt! Gisteravond met onze kinderen gekeken naar heel veel leuke filmpjes van toen ze heel klein waren en ook de eerste stapjes van onze zoon. Heel, heel blij en heel dankbaar en wij bevelen i-Tac dan ook van harte aan. Ook de no cure no pay basis is heel fijn.

Charlotte Buijsman (19 jul 19)

Praktijkvennootschap mr. C.C. Buijsman B.V.

Haarlem


Onlangs mijn Synology NAS met 3 schijven geformatteerd terwijl dit niet de bedoeling was. Na hier zeer erg van te balen vond ik i-Tac online. Mijn ervaring is zeer positief, een professionele vakliefhebber heeft ervoor gezorgd dat ik een groot deel van mij data weer terug heb, terwijl ik dacht deze nooit meer te zien. Ik kan i-Tac aan iedereen aanraden.

Sander (17 jul 19)

Hilversum


Ik had een oude mp3 player die plotseling niet meer werkte en al mijn muziek erop. Ben vriendelijk geholpen door i-Tac.Binnen 1 week had ik mijn data helemaal terug.Opsteker.

Giuseppe Guzzanti (15 jul 19)

Haarlem


i-Tac data recovery heeft foto's en andere documenten terug kunnen halen van mijn NAS. i-Tac thx voor deze service.

Edwin Donk (12 jul 19)

Maarsen


i-Tac is bij mijn eerste (en hoop ik enige) ervaring van fors data-verlies op een gecrashte MacBook Air een buitengewoon prettig bedrijf gebleken om hulp bij te zoeken. Een spoedopdracht wordt ook écht vlot (in mijn geval binnen 1 dag!) uitgevoerd. En met succes: alle data zijn veilig gesteld en dat alles keurig binnen de afgesproken prijs.... Kortom: een bedrijf om aan anderen aan te bevelen!

Willem Van der Schoor (8 jul 19)

ondernemer en consultant

Annica Holding BV

Katwijk


Harde schijf geformatteerd waarvan ik dacht een back up te hebben. Op deze schijf stonden foto’s en filmpjes van groot aantal jaren. Via google bij i-Tac data recovery terecht gekomen die alle bestanden op de schijf wisten te terug te halen. Uitstekende service en zeer goede ervaring zodoende!

Olivier Bijvoet (1 jul 19)

Aerdenhout


Goede service van i-Tac data recovery. Waren verschillende bestanden van mijn pc definitief verwijderd. Bij een PC zaak geweest en deze gaven aan dat de bestanden niet terug te halen waren. Via via bij i-Tac terecht gekomen en deze hebben zo'n 70/80% terug kunnen halen. Erg blij mee!

Yuri van den Heuvel van Varik (29 jun 19)

Den Haag


Goed bedrijf. Ik had mijn privé foto’s over afgelopen 10 jaar op een HD van 4T gezet. Deze was niet eens oud! Op een zondag ochtend start ik mijn pc en alles was weg. Ik had gelijk prof moet inschakelen Maar probleem is dat ik eerst zelf heb geprobeerd om mijn foto's te reden waardoor veel bestanden nog meer beschadigd raken. dat is mijn schuld ik had het gelijk moeten loskoppelen en opsturen naar de specialist. mijn eigen schuld. ik heb wel mappenstructuur terug maar er onderbreken nog wat foto’s in die mappen of mappen zijn leeg. I-Tac heeft zijn best gedaan. Medewerkers zijn super aardig en hebben veel geduld met klanten. ze doen erg hun best. ik zou ze aanraden. Bij mij hebben ze zelf nog weken later nog een keer programma gedraaid om te kijken of ze meer kunnen vinden. Ik wil hen veel bedanken voor de moeiten die ze hebben gedaan, Ik ben nu aan het zoeken naar oplossing dat het niet meer kan gebeuren. alvast bedankt

Edin Vatres (28 jun 19)

Krimpen ad IJssel


hoe dom ben je als je de verkeerde letter kiest" om een schijf te formatteren" documenten en foto's ... weg! i-Tac data recovery, na eerst een grondig onderzoek zonder valse beloftes(!!) gaf mij mijn foto's en documenten terug. En! Ook een wijze raad om 't in de toekomst te voorkomen. Geen Euro verspilt.

Ronald Te Pass (14 jun 19)

Haarlem


Heel goed geholpen tijdens het paasweekend door i-Tac! Het contact (de stekker van mijn externe harde schijf) was afgebroken, waardoor mijn schijf niet meer te gebruiken was. Grote paniek, want mijn werk stond daarop. Tijdens het vrije paasweekend heeft i-Tac mij geholpen. Super! Alles weer terug, behalve de backup (time machine) van mijn computer is niet meer leesbaar. Alle overige bestanden wel. Veel dank voor de snelle service

Minka Haverkorn (5 jun 19)

Amsterdam


Al onze foto’s en video’s van de afgelopen jaren waren niet meer te vinden op de harde schijf. Op internet gezocht naar hulp en uitgekomen bij i-Tac. Recensies kloppen allemaal, ik sluit mij erbij aan! Alle dierbare herinneren weer terug gekregen. Harstikke goed ???? Ik ben zeer tevreden.

CC Sahin (31 mei 19)

Kockengen


Door een grove fout de verkeerde externe harde schijf geformatteerd. Prompt contact met i-Tac data recovery opgenomen na een korte google search. Een hele goede spoed service ontvangen en met de schrik vrij gekomen omdat alle data terug gehaald is. Perfecte communicatie en voorbeeldige toewijding. i-Tac data recovery is een onmiskenbaar vakkundig bedrijf. Niets dan lof!

Anami Schrijvers (21 mei 19)

Haarlem


I-tac doet wat het belooft, en geeft geen valse hoop.Snelle en heldere communicatie .Problemen met je HDD , ga naar I-TAC en zoek niet verder. Top

Fred Huijsmans (10 mei 19)

Heerhugowaard


Harde schijf deed het niet meer, i-Tac heeft mij geholpen de data en bestanden terug te krijgen. i-Tac data recovery was duidelijk in zijn communicatie over wat ik wel en wat niet kon verwachten, heeft regelmatig mij geüpdate over de vooruitgang. Eerlijk en kundig bedrijf.

Adnan Rahman (8 mei 19)

Consultant

DATS Consulting BV

Haarlem


Blinde paniek toen ik er achter kwam dat mijn hardeschijf zijn einde naderde en ik stom genoeg geen back-up had gemaakt. Na enig zoek werk kwam ik uit op i-Tac data recovery Haarlem en dit bleek mijn uitkomst te zijn. Duidelijk verhaal van wat de mogelijkheden zijn en als het niet lukt dan “no cure, no pay”. De heren van i-tac hebben echt hun best moeten doen, maar met een fantastisch resultaat. Alle data die er opstond ( 1,5TB ) en van belang was is terug gehaalt en op een nieuwe schijf gezet. Persoonlijke service met een geweldig resultaat, kan i-Tac data recovery Haarlem zeker aan raden!

David Mas Thomas (7 mei 19)

Den Haag


Alle gegevens tot in de kleinste details terug gehaald vanaf de chip van mijn verdronken Samsung S6. Helemaal TOP een aanrader.

Foppe Mulder (7 mei 19)

Heemskerk


Geweldig geholpen door i-Tac datarecovery Haarlem. Harde schijf gevallen en niet meer te redden. Gelukkig wel foto’s kunnen halen van de schijf van de comp. Ik ben heel blij met u. Heb je een probleem vraag i-Tac data om hulp!!

Joke Konst (2 mei 19)

Hoofddorp


Pure paniek toen ik erachter kwam dat mijn harde schijf het niet meer deed. Al mijn werk als grafisch vormgever stond erop en veel bestanden/foto's van vroeger. i-Tac wist mij goed te vertellen hoe het onderzoek zou gaan, wat de kosten waren en hielden me telkens goed op de hoogte. En als eindresultaat: een nieuwe harde schijf met al mijn bestanden (322 gb) terug. HET ZIJN TOPPERS.

Jessica Doornbos (16 apr 19)

Graphic designer

Amsterdam


Harde schijf met al m’n foto’s was niet meer bereikbaar. Dankzij i-Tac alles weer terug. Wat een opluchting. Dus kan i-Tac iedereen aanbevelen!

Edwin Luttik (8 apr 19)

Amsterdam


Door het laten vallen van de externe harde schijf konden wij onze foto's en filmpjes niet meer bekijken. via google kwam ik bij i-Tac data recovery terecht. Na een duidelijk advies heb ik de schijf gebracht en al vrij snel kwam het goede nieuws dat 99.9% terug te halen was. Van te voren werd duidelijk verteld wat het proces inhield en werd ook de prijs kenbaar gemaakt. ook krijg je eerst nog een lijst met bestanden die terug te halen zijn en wat niet, aan de hand daarvan kan je dan beslissen of je wel of niet recovery wil laten doen. ik hoop dat het nooit meer gebeurd maar anders weten wij i-Tac recovery te vinden.

Natasja van Zanten (2 apr 19)

Heemskerk


Goede en snelle service. Al mijn verloren data teruggehaald dus kon niet beter!

Ernst Moerkerken (22 mrt 19)

Vlaardingen


Bent u op zoek naar een vakkundig bedrijf, waarbij u goed geholpen wordt en een eerlijk advies krijgt, dan moet u bij i-Tac zijn. Wij hebben onze externe harde schijf bij i-Tac laten onderzoeken, nadat deze gevallen was en niet meer draaide. Eerst werd er geanalyseerd wat het exacte probleem was en vervolgens wordt er maatwerk toegepast. Wij hadden het geluk dat onze harde schijf nog logisch te benaderen was en hebben uiteindelijk alles terug gekregen. Als dat niet zo was geweest dan weten ze er bij i-Tac ook wel raad mee, maar dat was gelukkig in ons geval niet nodig. Ik zou i-Tac aanraden bij iedereen die met een dergelijk probleem zit!!

Marco (20 mrt 19)

Haarlem


Uitstekende service en 'no cure, no pay'. De data van mijn cf-kaartje was helaas niet meer terug te krijgen, maar i-Tac data recovery is duidelijk in de communicatie en houdt zich aan de gemaakte afspraken. Ik hoefde dus niets te betalen.''

Wietse Pottjewijd (19 mrt 19)

711rent

Amsterdam


I-Tac heeft alle bestanden van onze harde schijf weer terug kunnen halen nadat deze defect was geraakt. We zijn ontzettend tevreden over hoe i-Tac te werk gaat, duidelijk en vriendelijk.

Andries van der Velde (17 mrt 19)

Nieuw-Vennep


Fantastische service hij heeft voor ons een usb stick hersteld die voor ons vreselijk belangrijk was een eerlijk bedrijf die je goed uitlegde wat de mogelijkheden en de kosten zijn

Corina Welboren (12 mrt 19)

Uitgeest


Ik had een micro-SD kaartje waarop heel veel foto’s stonden die ik zelf op geen enkele manier nog terug kon zien, een ‘corrupt’ kaartje zei een kennis. Daarop besloot ik hulp te vragen aan i-Tac data recovery, en ik ben ontzettend blij met het resultaat, vrijwel alle foto’s konden op een usb-stick overgezet worden! Snelle service met goed resultaat!

Pauline Witbaard (12 mrt 19)

Zaandijk


Opeens een metaalachtig schrapend geluid bij het bekijken van bestanden op de WD externe harde schijf van 500 GB. Grote paniek…! Als ik maar niet alles kwijt ben !!! Ondanks dat ik weet hoe belangrijk het is om een back-up te maken van al mijn persoonlijke bestanden en onvervangbare familie foto’s, had ik dat niet gedaan. Ik wilde de best mogelijke professionele hulp bij het terughalen van al onze bestanden en ben toen via internet terecht gekomen bij i-Tac data recovery. Gedurende het gehele proces een zeer professionele benadering in de aanpak van het probleem. Er bleek bovengemiddeld veel mis te zijn met onze externe HD en het is een wonder dat 99,1 % aan bestanden zijn teruggehaald. We zijn i-Tac eeuwig dankbaar voor alle hulp en realiseren ons dat we enorm geluk hebben gehad. We hebben onze wijze les geleerd: vanaf nu maken we van als onze bestanden een dubbele back-up. Ga alsjeblieft niet zelf rommelen bij verdwenen data, maar laat dit over aan de professionals van i-Tac!

Aschwin Bos (10 mrt 19)

Haarlem


Ook als het niet lukt, bewijst dit bedrijf zijn kwaliteit: snelle behandeling, paar keer telefonisch overleg, terugzending van de USB-stick en bij dit alles en inderdaad no cure, no pay.

Dr. Anton J.L. van Hooff (8 mrt 19)

Nijmegen


i-Tac data recovery heeft precies gedaan wat ik gehoopt had. Na een probleem met mijn externe harde schijf hebben ze de verloren foto's terug kunnen krijgen!

Dilani Schpper (23 feb 19)

Fotograaf

fotografie & Vormgeving

Gieten


De heren van I-tac data recovery uit Haarlem hebben mij geweldig geholpen. Mijn USB-stick met daarop de administratie was afgebroken. Het is ze gelukt om de bestanden van de chip af te krijgen. Na een week kreeg ik een nieuwe USB stick thuis bezorgd en had ik al mijn bestanden weer terug. I-tac was vooraf duidelijk over de prijs en de mogelijkheden. Ik zou hier zeker weer naar toe gaan als ik ooit weer bestanden kwijt ben.

Nienke Schenk (16 feb 19)

Blij-Land kinderdagverblijf

Amsterdam


Door de goede recensies bij i-Tac data recovery terechtgekomen. De I-phone 7 van mijn dochter hield er plotseling mee op, beeld werd helemaal zwart. Bij apple langs gegaan, maar daar konden ze niets meer voor haar doen. Gelukkig kon i-Tac data recovery wel iets voor haar doen. Binnen een week werden we gebeld dat meer dan 90% van haar data was teruggehaald! Er zaten meer dan 25.000 foto's en filmpjes op! Dochter superblij natuurlijk! Bedankt i-Tac data recovery voor de snelle en goede hulp!

Jolanda Altenbrink (11 feb 19)


Mijn harde schrijf was gecrasht, had helaas geen back up. Heb eerst zelf geprobeerd om mijn data terug te halen maar dat lukte helaas niet. I- tac data recovery werd me aangeraden en na een kort telefoontje was alles duidelijk, de kosten, analyse van het probleem en mogelijke uitkomst. Ik kon op korte termijn langs komen, na een aantal dagen werd ik gebeld dat al mijn data terug was. Ik kon het snel ophalen. Super goede service van I- tac Data Recovery Haarlem

Jimi van Sprang (10 feb 19)

Leiden


Erg behulpzaam en professioneel bedrijf. Heldere communicatie, erg tevreden. Al mijn bestanden konden teruggehaald worden. Aanrader!

Laura Bonné (8 feb 19)

Lauw Concept & Design

Haarlem


Zeer bekwaam bedrijf, waarbij het mij vooral opviel dat degene die mij hielp zeer goed de verwachting van de klant op het oog had. Uiteindelijk al mijn data weten te herstellen en vooral ook fijn dat er direct gebeld of gemaild wordt bij updates, wat mij betreft echt een aanrader voor het herstellen van je gegevens!

Gavin Trampe (31 jan 19)

Rijswijk


Na een stroomdip wilde de schijf in mijn NAS niet meer starten. Het maakte tikkende geluiden. Op de schijf stonden o.a. foto’s van jaren terug. Door de vele goede reviews contact gezocht met i-Tac en de situatie uitgelegd. Kreeg gelijk een uitgebreide mail terug met de mededeling dat er zeker nog wel mogelijkheden waren om de data terug te halen en hoe men dit zou gaan aanpakkken. En uiteraard ook hoe de diverse scenario’s prijstechnisch uitvallen. Vervolgens de schijf naar i-Tac verzonden. Na al ongeveer een week kreeg ik al het verlossende telefoontje dat alle data weer hersteld kon worden. Je wordt goed op de hoogte gehouden en krijgt ook nog tips hoe en goede backup te maken van een NAS. Echt een bedrijf met verstand van zaken die je in het achterhoofd moet houden, mocht je ooit onverhoopt met dataverlies te maken krijgen!

Herman Reidsma (30 jan 19)

Nieuwegein


Een slecht werkende computervoeding heeft mijn HDD dusdanig beschadigd, dat deze met geen mogelijkheid te benaderen was! tot grote spijt want daarop stond alle administratie en foto's van mijn bedrijf. Helaas hadden wij geen backup van de HDD dus waren alles kwijt. Van alles op gezocht op het internet en gekeken naar bedrijven waarmee mensen goede ervaringen hadden, zo ook i-Tac! Vele goede recenties gelezen en dat heeft mij doen besluiten om met i-Tac in zee te gaan. Na heldere uitleg en afspraken is de schijf aangeboden en zijn de bestanden voor 99% hersteld! Wij zijn reuze blij met de service en kregen onze bestanden zeer snel terug op een portable harddisk. Voor de mensen die deze service nodig hebben, ga niet zelf rommelen en je tijd verdoen. Maar ga direct naar i-Tac.

Peter Vriesema (19 jan 19)

Klussenmakker

Velsen-Noord


I-Tac geeft een zeer goede en snelle service. Absoluut betrouwbaar bedrijf en van te voren een duidelijk overzicht van kosten en te verwachten resultaat gekregen. Zeer concurrerende prijzen en van harte aan te bevelen!

Ferry Jacobs (14 jan 19)

Broek in Waterland


Mijn JVC DVD-VHS-HD-videorecorder is in storing geraakt. Op de hardeschijf stonden nog veel unieke videofilm fragmenten van familie belevenissen die niet meer benaderbaar waren. Bij i-Tac data recovery Haarlem hebben ze mij heel goed kunnen helpen door de hardeschijf uit te bouwen en alle opnamen over te zetten op een externe hardeschijf. Alle opname zijn nu weer met de PC te bewerken. De kosten zijn vooraf duidelijk aangegeven en men heeft waargemaakt wat van tevoren is beloofd.

Ben Dijkstra (9 jan 19)

Den Haag


De harde schijf van mijn Mac was kapot en i-Tac heeft toch de data kunnen herstellen! Ik ben heel blij. i-Tac is professioneel, beleefd en op voorhand duidelijk in de mogelijkheden en de prijs. Zeker aan te bevelen!

Aleid Hillebrand (7 jan 19)

De Bilt