Panerai Ferrari Replica Panerai Luminor Replica Watches Panerai Luminor Base Replica Panerai Luminor Chrono Replica Replica Panerai Luminor Submersible Watches Panerai Replica
x
Name Value
css
Name Value
page_background 00CC00
page_banner_photo recensies.jpg
page_color FFFFFF
http_secure yes
page
Name Value
page_file recensies.cfm
sessionid B646AF158DDAF3D2C6146F60D697B20E.cfusion
urltoken CFID=72573079&CFTOKEN=ac96f5ed7c3d4e73-93752B5E-A670-D4AD-4ABA1009908549E2&jsessionid=B646AF158DDAF3D2C6146F60D697B20E.cfusion
Name Value
jaar 2017
Name Value
ADD_TIT_TXT recensies
CENTER false
CFQUERY.EXECUTIONTIME 16
CLS
GetProfile
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
BACKGROUND background-20240523050845.jpg
CITY Haarlem
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW nr: NL001478054B70 KvK: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 376
INSTAGRAM_ALIAS itac.datarecovery
INSTAGRAM_URL https://www.instagram.com/itac.datarecovery
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
PHONE 06 34 35 46 11
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
YOUTUBE_ALIAS
YOUTUBE_URL
ZIPCODE 2023 ES
MAX_YEAR
Name Value
YEAR 2024
MIN_YEAR
Name Value
YEAR 2013
ONAPPLICATIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@4cb0f81a
ONAPPLICATIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@13bfdf0c
ONREQUEST cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@4b90962b
ONREQUESTEND cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@4471dc5
ONREQUESTSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@4ffc457f
ONSESSIONEND cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@22d6a433
ONSESSIONSTART cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@6d385f8c
PAGE
Name Value
PAGE_BACKGROUND 00CC00
PAGE_BANNER_PHOTO recensies.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE recensies.cfm
PAGE_ID 8
PAGE_TEXT
PAGE_TITLE recensies
SEQUENCE 3
page_block
Name Value
PAGE_BLOCK_ID 21
PAGE_BLOCK_PHOTO
PAGE_BLOCK_TEXT
PAGE_BLOCK_TITLE
POSITION L
SEQUENCE 1
pages
Name Value
ACTIVE Y
PAGE_BACKGROUND 6D8764
PAGE_BANNER_PHOTO wie-zijn-wij.jpg
PAGE_COLOR FFFFFF
PAGE_FILE wie-zijn-wij.cfm
PAGE_ID 1
PAGE_TEXT

Gespecialiseerd bedrijf

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf dat in staat is tegen een zeer scherpe prijs uw verloren databestanden terug te halen! Onze specialisatie is erop gericht om, na schade en/of storingen van gegevensdragers, uw belangrijke data terug te halen van uw computer, externe harde schijf, geheugenkaart, CD-rom, DVD-rom, mobiele telefoon, tablet, etc.

Gratis onderzoek

Onderzoek naar uw gegevensdrager is gratis. Recoverykosten betaalt u alleen als wij data terug halen. No Cure No Pay dus. Wij bouwen op jarenlange expertise die is vergaard bij de overheid (Ministerie van Justitie / Ministerie van Defensie). Bij ons bedrijf kunt u er vanzelfsprekend vanuit gaan dat uw data vertrouwelijk behandeld wordt en wij op professionele wijze onderzoek doen aan uw belangrijke data.
PAGE_TITLE wie zijn wij
SEQUENCE 1
TILE_BACKGROUND
TILE_ICON wie-zijn-wij.png
TESTIMONIAL_COUNT
Name Value
COUNT 643
testimonials
Name Value
CITY Santpoort-Noord -NL / Santos - Brazilië
COMPANY
FIRST_NAME Bjorn
LAST_NAME Pauletta
PREFIX
PROFESSION
PUBLISH_DATE 2017-12-29
TESTIMONIAL_ID 222
TESTIMONIAL_TEXT Onlangs liet het geluk me een beetje in de steek. Vlak nadat de SSD in mijn laptop was overleden, was mijn externe schijf met de backup opeens ook onleesbaar. En dat juist op het moment dat ik een extra backup van deze schijf wilden maken. Gezien de typen bestanden wist ik dat de verschillende type software op internet dit maal niet afdoende zou zijn om alles terug te krijgen. Na wat zoeken via google kwam ik i-Tac data recovery tegen en dankzij de website met duidelijke informatie heb ik besloten om de externe schijf bij i-Tac te brengen voor analyse en recovery. Nog dezelfde dag kreeg ik een telefoontje dan de voor mij belangrijkste data terug te halen was. Uiteindelijk is het i-Tac gelukt om 100% van de data terug te halen, met uiteraard een zeer tevreden klant. Bij deze wil i-Tac dan ook nogmaals bedanken voor de snelle en professionele service.
THIS
Name Value
ADDRESS Kempstraat 20 zw.
application_title i-Tac
applicationtimeout 3900
AUTHCOOKIE
Name Value
BACKGROUND background-20240523050845.jpg
CITY Haarlem
clientmanagement false
clientstorage Cookie
COMPANY i-Tac data recovery
CONTACT Bezoekadres (op afspraak)
cookey epG4B+6DPJlme/Oou4zwZQ==
dsn i-tac
EMAIL info@i-tac.nl
FACEBOOK_ALIAS itac.nl
FACEBOOK_URL https://www.facebook.com/itac.nl
fav_folder /fav
FOOTER_TEXT Verloren data halen wij terug! BTW nr: NL001478054B70 KvK: 56043201
GOOGLE_RATE 4.9
GOOGLE_RATING_ACTIVE Y
GOOGLE_REVIEWS 376
INSTAGRAM_ALIAS itac.datarecovery
INSTAGRAM_URL https://www.instagram.com/itac.datarecovery
LINKEDIN_ALIAS i-Tac
LINKEDIN_URL https://www.linkedin.com/in/i-Tac
loginstorage cookie
name i-tac-new
newlocale English (US)
OnApplicationEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONEND@4cb0f81a
OnApplicationStart cfapplication2ecfc571486522$funcONAPPLICATIONSTART@13bfdf0c
OnRequest cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUEST@4b90962b
OnRequestEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTEND@4471dc5
OnRequestStart cfapplication2ecfc571486522$funcONREQUESTSTART@4ffc457f
OnSessionEnd cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONEND@22d6a433
OnSessionStart cfapplication2ecfc571486522$funcONSESSIONSTART@6d385f8c
PHONE 06 34 35 46 11
scriptprotect all
SESSIONCOOKIE
Name Value
sessionmanagement true
sessiontimeout 3600
setclientcookies false
setdomaincookies NO
TWITTER_ALIAS
TWITTER_URL
WEBSITE_URL www.i-tac.nl
YOUTUBE_ALIAS
YOUTUBE_URL
ZIPCODE 2023 ES
VAR variables
VARS session,url,variables,application,form,cgi,cookie,server
X X
Y ZIPCODE
Name Value
applicationname i-tac-new
review_key Rd9RZxh7hy0+skrrFGJypA==
Name Value
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
AUTH_USER
CERT_COOKIE
CERT_FLAGS
CERT_ISSUER
CERT_KEYSIZE 256
CERT_SECRETKEYSIZE 4096
CERT_SERIALNUMBER
CERT_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
CERT_SERVER_SUBJECT CN=www.hardeschijf-recovery.nl
CERT_SUBJECT
CF_TEMPLATE_PATH D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
CONTENT_LENGTH 0
CONTENT_TYPE
CONTEXT_PATH
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_COOKIE
HTTP_HOST www.hardeschijf-recovery.nl
HTTP_REFERER
HTTP_URL /recensies.cfm?jaar=2017?jaar=2017
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTPS on
HTTPS_KEYSIZE 256
HTTPS_SECRETKEYSIZE 4096
HTTPS_SERVER_ISSUER C=US, O=Let's Encrypt, CN=R3
HTTPS_SERVER_SUBJECT CN=www.hardeschijf-recovery.nl
LOCAL_ADDR 176.97.198.75
PATH_INFO
PATH_TRANSLATED D:\home\i-tac.nl\wwwroot\recensies.cfm
QUERY_STRING jaar=2017
REMOTE_ADDR 3.235.20.185
REMOTE_HOST 3.235.20.185
REMOTE_USER
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME /recensies.cfm
SERVER_NAME www.hardeschijf-recovery.nl
SERVER_PORT 443
SERVER_PORT_SECURE 1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/10.0
WEB_SERVER_API
Name Value
A0608BEC-0AEB-B46A-0E1E1EC5F3CE7C9C.1.1 java.net.URLClassLoader@7b0b91fb
coldfusion
Name Value
appserver Tomcat
expiration {ts '2024-05-21 20:14:24'}
InstallKit Native Windows
productlevel Enterprise
productname ColdFusion Server
productversion 2016,0,17,325979
rootdir C:\ColdFusion2016\cfusion
serviceTagAttributes
Name Value
cfcollection action,categories,collection,engine,language,name,path
cfdbinfo blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,pattern,result,sql,table,timeout,type,username
cffeed action,columnMap,enclosureDir,escapeChars,ignoreEnclosureError,name,outputFile,overwrite,overwriteEnclosure,properties,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,query,source,timeout,userAgent,xmlVar
cfftp action,actionParam,alloSize,asciiextensionlist,bufferSize,connection,debug,directory,existing,failifexists,fileNameEncoding,fingerPrint,item,key,localfile,name,new,passive,passphrase,password,port,proxybypass,proxyserver,remotefile,result,retrycount,secure,server,stoponerror,systemType,timeout,transfermode,username
cfhttp authType,charset,clientCert,clientCertPassword,columns,compression,delimiter,domain,file,firstRowAsHeaders,getAsBinary,method,multipart,multipartType,name,ntlmdomain,password,path,port,proxyPassword,proxyport,proxyserver,proxyUser,redirect,resolveurl,result,textqualifier,throwonerror,timeout,url,useragent,username,workstation
cfimap accept,action,attachmentpath,connection,debug,delimiter,folder,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,newFolder,password,port,recurse,secure,server,startrow,stopOnError,timeout,uID,username
cfindex action,attributecollection,autocommit,body,category,categorytree,collection,collectionnames,criteria,custom1,custom2,custom3,custom4,dihconfigpath,docboost,extensions,external,fieldboost,indexMode,key,language,prefix,query,recurse,status,throwonerror,title,type,urlpath
cfldap action,attributes,clientCert,clientCertPassword,delimiter,dn,filter,maxrows,modifytype,name,password,port,rebind,referral,returnAsBinary,scope,secure,separator,server,sort,sortControl,start,startrow,timeout,userName,useTLS
cfmail bcc,cc,charset,debug,encodeFor,encrypt,encryptionAlgorithm,failTo,from,group,groupcasesensitive,idnaVersion,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,mailerid,maxrows,mimeattach,password,port,priority,query,recipientCert,remove,replyTo,server,sign,spoolenable,startrow,subject,timeout,to,type,username,useSSL,useTLS,wrapText
cfpdf action,addQuads,algo,align,ascending,author,bottomMargin,charset,compressTiffs,copyfrom,ddxFile,destination,directory,encodeAll,encoding,encrypt,exportTo,extract,flatten,foreground,format,height,hiRes,honourSpaces,hScale,image,imageprefix,importFrom,info,inputFiles,isBase64,jpgDpi,keepBookmark,keyalias,keyPassword,keystore,keystorePassword,leftMargin,maxBreadth,maxLength,maxScale,name,nameKeys,newOwnerPassword,newUserPassword,noAttachments,noBookmarks,noComments,noFonts,noJavascripts,noLinks,noMetadata,noThumbnails,numberFormat,opacity,order,outputFiles,overridePage,overwrite,package,pages,password,permissions,position,resolution,rightMargin,rotation,saveOption,scale,showOnPrint,signaturefieldname,source,standard,stopOnError,text,topMargin,transparent,type,unsignall,useStructure,version,vScale,width
cfpop accept,action,attachmentpath,debug,delimiter,generateuniquefilenames,maxrows,messagenumber,name,password,port,secure,server,startrow,timeout,uID,username
cfquery blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,result,sql,timeout,username
cfSearch category,categorytree,collection,contextBytes,contextHighlightBegin,contextHighlightEnd,contextPassages,criteria,external,language,maxrows,name,orderby,previousCriteria,searchcolumns,searchtime,startrow,status,suggestions,type
cfstoredproc blockfactor,cachedafter,cachedwithin,cacheId,cacheRegion,clientInfo,datasource,dbname,dbtype,debug,fetchClientInfo,maxrows,name,ormOptions,password,procedure,result,returncode,sql,timeout,username
supportedlocales ,Chinese (China),Chinese (Hong Kong),Chinese (Taiwan),Dutch (Belgian),Dutch (Standard),English (Australian),English (Canadian),English (New Zealand),English (UK),English (US),French (Belgian),French (Canadian),French (Standard),French (Swiss),German (Austrian),German (Standard),German (Swiss),Italian (Standard),Italian (Swiss),Japanese,Korean,Norwegian (Bokmal),Norwegian (Nynorsk),Portuguese (Brazilian),Portuguese (Standard),Spanish (Mexican),Spanish (Modern),Spanish (Standard),Swedish,ar,ar_AE,ar_BH,ar_DZ,ar_EG,ar_IQ,ar_JO,ar_KW,ar_LB,ar_LY,ar_MA,ar_OM,ar_QA,ar_SA,ar_SD,ar_SY,ar_TN,ar_YE,be,be_BY,bg,bg_BG,ca,ca_ES,cs,cs_CZ,da,da_DK,de,de_AT,de_CH,de_DE,de_LU,el,el_CY,el_GR,en,en_AU,en_CA,en_GB,en_IE,en_IN,en_MT,en_NZ,en_PH,en_SG,en_US,en_ZA,es,es_AR,es_BO,es_CL,es_CO,es_CR,es_CU,es_DO,es_EC,es_ES,es_GT,es_HN,es_MX,es_NI,es_PA,es_PE,es_PR,es_PY,es_SV,es_US,es_UY,es_VE,et,et_EE,fi,fi_FI,fr,fr_BE,fr_CA,fr_CH,fr_FR,fr_LU,ga,ga_IE,hi,hi_IN,hr,hr_HR,hu,hu_HU,in,in_ID,is,is_IS,it,it_CH,it_IT,iw,iw_IL,ja,ja_JP,ja_JP_JP_#u-ca-japanese,ko,ko_KR,lt,lt_LT,lv,lv_LV,mk,mk_MK,ms,ms_MY,mt,mt_MT,nb,nb_NO,nl,nl_BE,nl_NL,nn_NO,no,no_NO,no_NO_NY,pl,pl_PL,pt,pt_BR,pt_PT,ro,ro_RO,ru,ru_RU,sk,sk_SK,sl,sl_SI,sq,sq_AL,sr,sr_BA,sr_BA_#Latn,sr_CS,sr_ME,sr_ME_#Latn,sr_RS,sr_RS_#Latn,sr__#Latn,sv,sv_SE,th,th_TH,th_TH_TH_#u-nu-thai,tr,tr_TR,uk,uk_UA,vi,vi_VN,zh,zh_CN,zh_CN_#Hans,zh_HK,zh_HK_#Hant,zh_SG,zh_SG_#Hans,zh_TW,zh_TW_#Hant
updatelevel 17
os
Name Value
additionalinformation
arch amd64
buildnumber
name Windows Server 2016
version 10.0
vars
Name Value
g0713 TRUE
lockedOutIps
Name Value

recensies

Onlangs liet het geluk me een beetje in de steek. Vlak nadat de SSD in mijn laptop was overleden, was mijn externe schijf met de backup opeens ook onleesbaar. En dat juist op het moment dat ik een extra backup van deze schijf wilden maken. Gezien de typen bestanden wist ik dat de verschillende type software op internet dit maal niet afdoende zou zijn om alles terug te krijgen. Na wat zoeken via google kwam ik i-Tac data recovery tegen en dankzij de website met duidelijke informatie heb ik besloten om de externe schijf bij i-Tac te brengen voor analyse en recovery. Nog dezelfde dag kreeg ik een telefoontje dan de voor mij belangrijkste data terug te halen was. Uiteindelijk is het i-Tac gelukt om 100% van de data terug te halen, met uiteraard een zeer tevreden klant. Bij deze wil i-Tac dan ook nogmaals bedanken voor de snelle en professionele service.

Bjorn Pauletta (29 dec 17)

Santpoort-Noord -NL / Santos - Brazilië


Onlangs is mijn harde schijf ineens gecrasht met daarop allemaal belangrijke studiebestanden. Eerst weggebracht naar een computer speciaal winkel in Haarlem Noord, helaas na een week te horen gekregen dat me bestanden niet terug te vinden waren behalve voor een hele boel geld bij een extern bedrijf in het buitenland. Eigenwijs als ik was toch maar opzoek gegaan naar een 'second opinion'. Op die manier terecht gekomen bij i-Tac data recovery. In één woord geweldig. Binnen 3 dagen belde ze op dat ze de bestanden gevonden hadden en dat ik ze de volgende dag kon ophalen. Buiten de expertise om zijn de werknemers ook super beleefd en meegaand/meedenkend wat alles bij elkaar een hele fijne ervaring maakt. Kortom als je je data terug wilt is dit het juiste adres!

Dennis Riksman (24 dec 17)

Docent

Haarlem


Nadat mijn HDD Seagate was gecrashed, had ik eigenlijk het verlies van mijn data, foto's en films eigenlijk al opgegeven. Echter via Internet kwam ik bij de firma Attingo, die mij verwees naar i-Tac. Binnen enkele dagen kreeg al een telefoontje dat alle bestanden op een nieuwe externe HDD gezet konden worden. Super blij, goede service en niet duur in vergelijk met wat er anders voorgoed verloren zou zijn gegaan aan.

Johan van West (18 dec 17)

DGA

Holding BV

IJmuiden


Bij i-Tac ben ik zeer goed geholpen met het terug krijgen van mjin data. Zij zijn duidelijk over wat te verwachten met recovery, de kosten, en zij gaan professioneel te werk. Ik hoop i-Tac niet meer nodig te hebben, maar als data verlies bij mij weer gebeurt weet ik wie ik ga bellen. i-Tac Bedankt!!

R Flinterman (17 dec 17)

Haarlem


Mijn harde schijf was gecrasht en niets meer mee te doen. Na wat zoeken ben ik bij i-Tac terecht gekomen. Ik ben een zeer tevreden klant mede door de zeer professionele manier van handelen van de heer Taconis. Heeft een heldere uiteenzetting gegeven van de stappen die we kunnen nemen en wat de kosten zouden worden. Uiteindelijk hebben we bijna alle gegevens terug kunnen halen.

Edwin Van den IJssel (15 dec 17)

Bulthaup Leiden keukenarchitectuur

Haarlem


Zeer tevreden met de service van i-Tac en voor een buitengewoon acceptabele prijs. Een oude maar belangrijke server was gecrasht en de back-up bleek helaas niet op orde te zijn. Gelukkig alles weer terug gehaald door i-Tac zodat we weer verder kunnen. Zeer behulpzaam en geen adders onder het gras. Daar houden we van!

Wilmar De Jong (14 dec 17)

Bedrijfsleider

Point7

Nieuw-Vennep


Fijn hoe snel we de HardDisk konden brengen. Ook de communicatie was steeds snel en duidelijk. Heel fijn dat het gelukt is om al onze data te recoveren. Jammer dat ik aan het begin niet wist dat er aan het einde ook weer een lege harddisk nodig was: dan had ik dit vooraf kunnen regelen. Nu daardoor extra kosten gemaakt. Maar super happy dat het allemaal gelukt is! Ik begreep dat dat niet vanzelfsprekend is.

Corina Arends (12 dec 17)

Ondernemer

YurtLife

Zaandijk


De data van onze harde schijf was onbereikbaar geworden. We hebben contact opgenomen met i-Tac nadat we goede recensies online hebben gelezen. Samenwerking is als erg prettig ervaren: goede service, fijne communicatie., erg klantvriendelijk. De verloren data is voor 99% teruggehaald en dit binnen 1 week. Enige minpunt is dat er een prijskaartje aan hangt, maar over-all zijn we erg blij dat we de bestanden terug hebben.

Nadya Rahou (4 dec 17)

Zelfstandig

Hoofddorp


Allemaal foto's van een oude (kapotte) harde schijf gehaald en op een nieuwe HD gezet. Erg blij mee.

Pieter Dingemans (3 dec 17)

DDDholding BV

Bloemendaal


Al vanaf eerste moment duidelijke communicatie. Betrouwbaar en betaalbaar. Ik ben zeer tevreden.

Almac Emre (13 nov 17)

Almac Anesthesiologie

Rotterdam


Ik had een oude Toshiba laptop en had een nieuwe Apple notebook gekocht ter vervanging van de Toshiba. Ik had ook een La Cie externe harde schijf waarop ik alle foto's van de afgelopen 10 jaar had opgeslagen. Mijn moeder was pas overleden en ik wilde in de oude foto's zoeken naar een mooie foto van haar, dus pakte ik de harde schijf sloot hem aan op de Apple en ik pakte de stroom stekker van de laptop en sloot deze aan op de harde schijf. Poooeef, de harde schijf deed niets meer. En na wat zoeken ontdekte ik mijn fout. De stekker van de adaptor van de harde schijf was hetzelde als die van de laptop, alleen de laptop was 19 volt en de externe schijf 12 volt, dus ik had de externe harde schijf opgeblazen. Eerst naar Media Markt gegaan of zij konden helpen, maar zij raden mij aan naar een data recovery bedrijf te gaan. En zo kwam ik via het internet uit bij "i-Tac". "i-Tac" kwam met een stappen plan, waarbij eerst de controller van de harde schijf vervangen zou worden, want die was waarschijnlijk doorgebrand. Dat bleek ook uiteindelijk het geval en de harde schijf zelf was niet beschadigd (gelukkig). "i-Tac" heeft de oude data gekopieerd op een nieuwe harde schijf die nu gevoed word door de USB, dus dat verwissel probleem heb ik nu niet meer. Zo zie je maar weer hoe een kleine (menselijke) fout, grote gevolgen kan hebben. "i-Tac" gaf mij ook het advies om een tweede "back-up" te maken op een andere locatie, bv op kantoor. Dit ingeval van brand in huis. Goed advies en goed geholpen, dank aan "i-Tac"

Hans van der Werf (7 nov 17)

Alphen aan den Rijn


Onlangs is één van mijn externe harde schijven beschadigd en hoewel ik regelmatig back-up, waren sommige essentiële bestanden verloren geraakt, dus mijn enige kans om het terug te krijgen was door een professionele data recovery dienst in te schakelen. Uiteindelijk ging ik naar i-Tac vanwege de goede beoordelingen alsook de recommendatie van iemand in mijn omgeving die eerder met goed resultaat gebruik had gemaakt van deze dienst. Op locatie is direct een voorlopige evaluatie van de harde schijf gemaakt. En daar ik enige technische achtergrond heb, werd met mij het potentiële probleem en de mogelijke oplossing gedeeld. 'S Avonds was de evaluatie afgerond en met mij de status geactualiseerd. De daaropvolgende dag werd de data gekloond op een andere schijf. Dit is bijzonder snel, aangezien andere soortgelijke diensten aangeven dat zij minstens een week nodig hebben om dit te doen. Alles verliep enorm vriendelijk. Bovendien kreeg ik advies hoe ik op een efficiëntere manier back-ups kan maken voor gegevensoverdracht.

Amanda Houttuin (6 nov 17)

www.amandahouttuin.nl

Heemstede


Echt super service ik had tijdens mijn verhuizing alles even op een externe harddisk gezet. Tijdens het uitlezen op mijn apple kwam er door een software update van apple een lees probleem..... Alles kwijt dacht ik gelukkig was i-Tac daar. Het bleek zowel software als hardware probleem en ondanks dat de schijf nog maar twee leeslenzen had ipv drie heeft i-Tac toch al mijn belangrijke data terug kunnen halen. Ook de communicatie was echt super met duidelijke status en uitleg per telefoon en bevestiging per mail. Nogmaals ik zou i-Tac bij iedereen kunnen aanraden.

Hans Langenhuizen (2 nov 17)

Valkenswaard


Fijne en duidelijke afspraken! Snelle service! Gelukkig heb ik mijn bestanden weer terug!

Wijnand Notenboom (29 okt 17)

Hoek van Holland


Na het eerste contact met i-Tac werd een reële inschatting gemaakt van de mogelijkheden. Uiteindelijk alle data incl. mappenstructuur terug zo'n 690 Gb. Goede communicatie en uitleg. i-Tac voor data recovery een aanrader.

Ron Bredie (25 okt 17)

Sint Pancras


Na de crash van onze externe harde schijf hebben we de hulp van i-Tac ingeschakeld om te onderzoeken wat er nog te redden viel. Naar aanleiding van vooronderzoek bleek dat er een hardwarematig probleem was. De schijf is vervolgens onderzocht, waarna we een filelist kregen die liet zien welke bestanden teruggehaald konden worden. Dit bleek 99% van de verloren data te zijn! Al met al natuurlijk onvoorziene kosten, maar waardevolle data in plaats. i-Tac bedankt voor de goede service!

Coen Kampinga (15 okt 17)

Haarlem


Mijn laptop was stuk gevallen en ik was zooo bang dat ik al m'n foto's van mijn kinderen en andere waardevolle foto's nu kwijt zou zijn, want niemand kreeg de schijf nog leeg.. Ik ben op internet gaan zoeken em ik kwam terecht bij i-Tac data recovery, het is voor mij anderhalf uur rijden dus ik hoopte dat het zou lukken, er werd mij verteld dat t wat lang ging duren omdat de schijf ernstig was beschadigd, en een paar weken later het telefoontje dat ze ALLE data hebben kunnen redden!! Ik ben zoooo blij en echt knap werk van I- Tac data recovery ik zou het iedereen zeker aanbevelen!!

Lindsay Wijkman (6 sep 17)

Ici Paris xl

Anna Paulowna


Zeer betrouwbaar bedrijf dat systematische diagnostiek uitoefent om de kosten voor de klant zo laag mogelijk te houden. Zijn bereid veel moeite te doen om data terug te halen. Het is duidelijk dat mensen bij dit bedrijf zich realiseren hoe belangrijk bepaalde data voor iemand kan zijn. Prettige en duidelijke communicatie. Absolute aanrader!

Nathalie Visser (6 sep 17)

Alkmaar


I brought my external HDD to i-Tac, because of a ticking noise when connecting to a computer. The HDD couldn't be read. Because the ticking noise, can damage the inside blades. I disconnect the HDD can contacted i-Tac. After a clearly explaination of the procedure, they managed to fully recover all my files without opening the HDD. They did a wonderfully job. It saved me a lot of time and money. I can strongly recommend i-Tac to recover the files on your broken HDD or SSD.

Brian Chin (5 sep 17)

Hoofddorp


Had een harde schijf waarop ineens een deel van de mappenstructuur niet meer zichtbaar was en ik dus potentieel veel data waaronder foto's en muziekbestanden kwijt was. i-Tac data recovery gebeld voor info en de schijf langs gebracht. Hoewel niet alles terug is en sommige muziekbestanden niet meer hun originele naam hebben, ben ik tevreden met de recovery. I-Tac data recovery heeft me duidelijk van te voren gemeld dat soms niet alles achterhaalbaar is en me goed geadviseerd en op de hoogte gehouden. De les: back-up, back-up, back-up!

Chris (25 aug 17)

Diemen


Heb door een stomme fout veel van mijn data 'per ongeluk ' verwijderd in mijn prullenmand , maar vergoed verwijdert , is gelukkig nog terug te halen, wat men'' de vrije ruimte noemt '' dit is mij kenbaar gemaakt door de Data recovery Firma i-Tac , en die hebben mij uitstekend begeleid ,en de verdwenen data is allemaal terug gehaald . echt fantastisch .

Job Koelewijn (24 jul 17)

Beeldend Kunstenaar

Amsterdam


Very happy with the quality and speed of the full recovery. Great service and pricing. Highly recommend!

Ihor Okhrimenko (20 jul 17)

Hague


Uitstekend geholpen en alle data van mijn oude schijf is hersteld. Zoek je een betrouwbaar bedrijf voor het herstellen van de data van je kapotte schijf, dan kan je met een gerust hart contact opnemen met i-Tac.

Matthijs van Ypenburg (17 jul 17)

Loopbaancoach

Creating Smiles

Zaandam


Heel veel foto's kwijt van een bruidsreportage. Allemaal overschreven met nieuwe bestanden. Zwaar de pest in. Vond I-Tac via Google. Werd echt voortreffelijk geholpen. Reeel verhaal. Geen valse verwachtingen en duidelijkheid over mogelijkheden en evt beperkingen. Na eerste recovery niet terug gevonden waar ik op hoopte op de laptop. Daarna geheugenkaart camera afgeleverd. Daarop werden heel veel foto's teruggehaald. We zijn daar enorm blij mee omdat de reportage voor iemand anders was. Alles ging best snel. Betrouwbaar vwb gemaakte afspraken en prettige benadering Ik hoop dat je het niet meemaakt maar als je dit overkomt zit je goed bij i-Tac data recovery. Enorm bedankt voor het knappe werk en de goede adviezen. Mooi om vandaag de dag een bedrijf te vinden zonder dubbele agenda en te mogen ervaren dat het dus ook zo positief benaderd kan worden.

Andre Harks (15 jul 17)

Hoofddorp


Prettig persoonlijk contact gehad en mijn "domme" fout van het per ongeluk formateren van mijn oude harde schijf uitgelegd. Na het opsturen van de hardware volgde er een definitieve prijsopgave met een overzicht van de gevonden data. Dat bleek alles te zijn en ik was zeer verguld dat ik mijn foto, video en muziekbestanden weer terughad. Alles werd netjes op een back-up schijf welke ik had meegestuurd geplaatst en per aangetekende post weer terugontvangen.

Tom van Eijsden (8 jul 17)

Zoetermeer


Goed geholpen. Alle bestanden terug en goede service. Eerder dan verwacht klaar en kon langskomen op door mij gewenste momenten.

Lode Goossens (5 jul 17)

Amsterdam


Nadat een externe harde schijf waarop een groot aantal foto's stond door de computer niet meer werd herkend sloeg een lichte paniek toe. Via google geattendeerd op i-Tac in Haarlem. Bleek een schot in de roos. Harde schijf was kapot, binnen een week toch alle foto's weer gevonden en op een nieuwe HD gezet. Prima service tegen een alleszins redelijke prijs.

A.J. Kniesmeijer (30 jun 17)

Purmerend


Ben erg tevreden dat mijn data teruggehaald kon worden. Er waren weinig andere opties.Het repaircentre van mijn mobiele telefoon kon mij ook niet helpen..Zeer professioneel en snel geholpen.Bedankt i-Tac!

Franco Dello Stretto (27 jun 17)

Hoofddorp


Een aantal jaren geleden problemen gehad met mijn harde schijf. Een deel van de bestanden waren nog te benaderen en zijn overgezet op een nieuwe interne harde schijf. De foto's en films waren niet meer te benaderen. De kapotte harde schijf wel zorgvuldig bewaard. Na verloop van tijd werd het gemis van de persoonlijke herinneringen toch zodanig groot dat er actie ondernomen is. Via google bij i-Tac uitgekomen. Na een snelle reactie op mijn informatie verzoek is er een afspraak gemaakt en binnen een week waren de waardevolle foto's en filmpjes terug. Een aanrader voor een ieder die een probleem met zij harde schijf heeft.

Ton Geerdes (18 jun 17)

Heemskerk


Helaas kon ik mijn bestanden op mijn externe harde schijf niet meer benaderen en het bestandtype was "RAW" geworden. Via Google bij o.a. i-Tac uitgekomen en door de vele goede recensies heb ik contact gezocht. In het gehele traject vanaf aanmelding tot en met het ophalen van een nieuwe externe schijf met mijn verloren gewaande bestanden in de juiste mappenstructuur is de communicatie altijd helder en overzichtelijk geweest. Bij elk contact kreeg ik mondeling uitgelegd wat de status was en / of bevindingen waren. Daarna is hetzelfde schriftelijk per email bevestigd. Erg handig als je later nog een keer wilt terugkijken wat er ook al weer afgesproken is. Zeer professionele en klantvriendelijke benadering door Edwin. Ben zeer tevreden en kan i-Tac iedereen aanbevelen.

Özay Gül (16 jun 17)

Badhoevedorp


Ik ben erg tevreden over de service die ik gekregen heb van i-Tac. De communicatie was erg duidelijk vanaf het begin, de verwachtingspatronen ook, in mijn geval was de prijs ook positief uitgevallen, en de doorlooptijd was ook sneller dan verwacht. Al met al een erg goede ervaring en ik raad i-Tac aan voor mensen/bedrijven die data recovery nodig hebben. Ik ben in ieder geval erg blij dat ze al mijn data van mijn gecrashte HD hebben teruggehaald.

Dave Kentie (12 jun 17)

Tilburg


Onlangs heeft i-Tac Data Recovery mij geholpen met het veilig stellen van persoonlijke documenten van een niet meer functionerende smart Phone. Zeer tevreden ben ik met de snelle service, duidelijke uitleg over mogelijkheden en kosten en de correcte afhandeling van de data-recovery. I-Tac Data Recovery kan ik zeker aanbevelen!

S S (11 jun 17)


I-Tac kon binnen een week mijn verloren visual studio bestanden met databases terughalen! Super blij mee, goede service en een goeie prijs!

Noah van den Bergh (10 jun 17)

Developer

Amsterdam


Snelle service en heel vriendelijk. Zeker aan te raden.

Patrick Alkemade (6 jun 17)

Noordwijkerhout


Foto's op sd kaart weg (dierbaar) Deze zijn weer vakkundig terug gehaald. Uitermate tevreden.

Philip Vandort (6 jun 17)

Warmenhuizen


Ontzettend tevreden! Mijn portfolio en werkbestanden waren verwijderd van mijn 1TB externe harde schijf. Met grote stress ben ik zelf naar mijn oude bestanden gaan zoeken. Dit koste mij veel tijd en ik kreeg lang niet alle bestanden terug. Of de bestanden die ik echt nodig had. Ik heb contact opgenomen met i-Tac en hij vertelde mij dat als ik verder schrijf op de schijf, de verloren bestanden echt kunnen verdwijnen. i-Tac heeft mij uitgelegd hoe hij te werk gaat en wat het mij kost ALS hij daadwerkelijk mijn files kan terug vinden. Binnen een week had ik mijn hardeschijf terug met met bijna alles wat ik kwijt was. 700 GB aan data! Ik moet zelf natuurlijk alles weer sorteren maar het was mijn investering meer dan waard!

Reggie Rood (5 jun 17)

Webdesign, grafisch ontwerp, bouwkundig tekenwerk, reclame

www.rbrood.nl

Obdam


Van onze laptop was de harde schijf plotseling niet meer bereikbaar. Er stonden toch een aantal bestanden op die we echt nodig hadden. We hadden al snel contact met i-tac, want i-tac had al vele klanten kunnen helpen als we konden lezen op zijn overzichtelijke site. De contacten verliepen goed, we hadden er een goed vertrouwen in dat we onze bestanden terug konden krijgen en i-tac is niet duur. Bijzonder spoedig kon i-tac onze bestanden leesbaar beschikbaar stellen. Fantastisch resultaat en een hoge klantvriendelijkheid geleverd door i-tac. “Voor Datarecovery ga je naar i-tac”.

Paul Sanders (2 jun 17)

Haarlem


Via een vriend die positieve ervaringen had bij dit bedrijf, besloten contact op te nemen na de crash van mijn HD. Resultaat, ALLE bestanden terug! Helemaal happy Professioneel, kleinschalig bedrijf, je bent er geen nummer

E. Schepel (24 mei 17)

Aplhen a/d Rijn


De allerbeste data recovery, vrijwel alle bestanden zijn gered en dat bovendien voor een zeer courante prijs. Nadat mijn harde schijf gecrasht was ben ik meer dan vakkundig en servicegericht geholpen. Ik kan i-Tac écht aanraden. Sterke punten? Goed advies, altijd bereikbaar, meedenken en volledige ontzorging. Ik ben na melding in de auto gesprongen om direct een onderzoek te kunnen laten doen en werd meteen welkom ontvangen en geholpen. Edwin van i-Tac heeft mede vanwege zijn achtergrond bijzonder veel kennis van zaken en wil je ook op een rustige en duidelijke manier uitleg geven. Bovendien is Edwin een fijn persoon, zowel als persoon alsook om zaken mee te doen.

Remco Frank (20 mei 17)

Amanda Houttuin Ontwerp

Heemstede


Na het crashen van de harde schijf van de laptop ben ik in contact gekomen met i-Tac. Ik was bang alle foto's en documenten kwijt te zijn, nadat de Media Markt had aangegeven dat de harde schijf zo beschadigd was, dat er niets meer te redden viel. Het was voor i-Tac een enorme tijdrovende klus, maar na een aantal weken had ik nagenoeg alle bestanden terug. Met de vriendelijke benadering, duidelijke en vaste prijsafspraken die vooraf werden gemeld, kan ik i-Tac zeker aanbevelen.

Evelien van Bruggen (14 mei 17)

Heemstede


Ik hoef niemand uit te leggen hoe het is om je foto's kwijt te zijn. Al je foto's. Daarom was ik naarstig op zoek naar iemand die mij kon helpen mijn foto's op mijn gecrashte externe harde schijf te herstellen. Ik kwam er met geen mogelijkheid aan. Ook een ander bedrijfje liet mij weten niets voor mij te kunnen doen en dat ik maar een spirituele coach in kon schaken om het verlies te verwerken. Gelukkig kwam ik bij i-Tac data recovery terecht. Duidelijk verhaal, goed verwachtingsmanagement, uitstekende service en vooral: al mijn foto's weer terug! Ik zou zeker nog een keer terug gaan - ook al hoop ik niet dat ik mijn data nog een keer 'kwijtraak'. 5 sterren van mij *****

Amika Singh (10 mei 17)

Onderzoeker

Amsterdam


Daar sta je dan met laptop en externe harde schijf. Bestanden uploaden en downloaden. Allemaal voor je nieuwe bedrijf. Op een dag wil je weer verder en dan start je externe harde schijf niet meer op. Paniek want alle plannen, cijfers en het bedrijfsplan staan op die schijf. Dan ga je zoeken op internet en tja waar moet je nou terecht. Tot ik i-Tac vond toegankelijk open en heldere info. Duidelijke vaste prijsafspraak mbt de defecte schijf en data. Het formulier ingevuld en er werd al snel contact met me opgenomen door i-Tac. Nog dezelfde dag kon ik de defecte schijf brengen. Later in de week werd ik gebeld dat het ze gelukt was en ze hadden alle data kunnen redden. Hier was ik zo blij mee. Het enige minpuntje wat ik heb is dat ik de nieuwe schijf die zij leverde wat duur vond ten overstaan van het aantal gb's van de schijf. Bij de mediamarkt heb je hetzelfde merk voor dezelfde prijs met dubbele gb's. Voor mij maakt het niet uit ik was al blij dat ik de data terug had. En de service en vriendelijkheid was top. Het aanbevelen waard.

Theo Sikkink (9 mei 17)


Goede service. Alles werd geleverd volgens afspraak.

Richard Lok (8 mei 17)

Assendelft


Prima geholpen door i-Tac! Duidelijke afspraken en vrijwel alle bestanden terug nadat de externe harde schijf was gecrasht.

L. Ligthart (26 apr 17)

Anna Paulowna


Helaas een kapotte backup schijf niet meer uit te lezen.....Met i-Tac de harde schijf van de toen gebruikte laptop om alles op de back-up schijf te zetten onderzocht. Met succes toch nog een groot deel terug weten te vinden....TOP...

Dennis Liefting (24 apr 17)

Uitgeest


Prima service van i-Tac. Zij zijn is erin geslaagd een flink aantal belangrijke files van een corrupte harde schijf voor mij terug te halen.

Pieter Vonck (20 apr 17)

Cameraman, video-editor

Haarlem


Very professional work. I-Tac recover more then 80% of movie. Very happy.

Emanuel Curatola (10 apr 17)


Meer dan prima geholpen door i-tac. Bijna alle bestanden terug

Ed Koopman (8 apr 17)

Enkhuizen


Normaal maak ik als uitgever en fotograaf elke maand een back-up. Een nieuwe harde schijf crashed echter 3 weken na mijn laatste back-up, totaal onverwacht (zoals altijd het geval). Al het werk heb je voor niets gedaan, zoals foto’s bewerken voor de opmaak van mijn kalender serie 2018 + teksten schrijven + allerhande bewerkingen en (huisstijl) ontwerpen voor je klanten. Het is altijd meer dan je denk. De keuze is dan al het werk overdoen (in de hoop dat je ook nog niets vergeet) of toch je kapotte schijf laten onderzoeken bij i-Tac. Het advies, de duidelijkheid, wat kan en wat niet, snelheid en prijs van i-Tac maakte voor mij die keuze heel simpel. Herstel van de data bij I-Tac is goedkoper dan 3 weken onbetaalde arbeid met risico van fouten,vergeten en overschrijden van afgesproken deadlines. Kortom een snelle professionele oplossing moest er komen. De professionaliteit bij I-Tac voelde vooraf al goed. Ben blij dat alle data is hersteld, dus ook 100% tevreden achteraf!

Dirk M. de Boer (7 apr 17)

Ondernemer/All-round fotograaf (specialist reis, cultuur en natuur)

Uitgever PerfectPicture.nl

Almere


Zeer snel alle bestanden weer terug op een nieuwe harde schijf nadat de oude was gevallen en deze het niet meer deed. Duidelijk in de communicatie en duidelijk in prijs. Al onze foto's en filmpjes weer terug. Helemaal top. Aanrader dus!!!

Dennis de Ridder (7 apr 17)

Verkeersleider metro gvb

Assendelft


Twee Apple experts vertelden mij, dat de data op mijn MacbookAir (uit 2009) als verloren moest worden beschouwd. Onverwacht kreeg ik het advies i-Tac data recovery te raadplegen.....en zie daar ....alles is......... " gered" .......Hulde en 5* .wat een vakmanschap !

J.C. van Zonneveld (6 apr 17)

Vijfhuizen


Onze externe harde schijf was kapot en was daardoor alle data kwijt. Ik kwam via internet bij i-Tac terecht en werd vriendelijk geholpen. i-Tac doet er alles aan om je zo voordelig mogelijk te helpen. Helaas was het bij ons een hardwarematig probleem dus werden de kosten toch wat hoger, maar we hebben 95 % van alle bestanden terug kunnen krijgen. i-Tac hield ons elke keer goed op de hoogte over hoe het er voor stond. Kortom, we zijn fijn geholpen en we hebben onze bestanden voor het grootste deel terug :-)

Melissa Haas (4 apr 17)

Haarlem


Bij i-Tac mijn harde schrijf gebracht. Helemaal overspannen toen de schijf daar een andere persoon op de grond viel. Was gelijk kapot maakte een hard zoemend geluid. Gelijkdag erna bij i-Tac gebracht die is er zo snel mogelijk naar gaan kijken. Ik was zeer gestrest ,omdat al mijn vakanties herinneringen erop stonden. Binnen 2 weken had ik al mijn data terug. In deze twee weken liep het contact goed met i-Tac. Hij hield mij regelmatig op de hoogte. Op een nieuwe harde schijf hartstikke bedankt i-Tac. Ik ben dit zeer dankbaar. Al mijn vakantie foto's terug. Ook al was het niet goedkoop. Ik weet dat dit precisie werk is en ik ben blij dat mijn foto's terug zijn. Dit is onbetaalbaar. bedankt i-Tac

Daniel Engelschman (3 apr 17)

Leiden


Mijn harde schijf was gecrasht en natuurlijk had ik geen back-up gemaakt. I-Tac heeft op een professionele manier de bestanden weten te herstellen en op een nieuwe harde schijf overgezet.

Denny Marbus (30 mrt 17)

Haarlem


Opeens gebeurt het dan toch !! Je backup-HD is spontaan niet meer benaderbaar. Je familievideo's, al je ingescande foto's vanaf je geboorte tot nu, je compleet gedigitaliseerde muziekverzameling en andere heel belangrijke zaken zijn plotseling niet meer terug te vinden. Je "levenswerk" is verdwenen. Je hart slaat een paar keer over en blijft bijna stilstaan. Ik heb zelf heel veel verstand van computers en dit soort problematiek. Maar als je HD fysiek kapot is, dan houdt het voor de software-techneut op. Via Google eens gezocht naar data-recovery en kwam "via via" bij i-Tac terecht. Eerst telefonisch contact gehad en uitgelegd wat aan de hand is. Naar aanleiding van mijn verhaal kon i-Tac me toch redelijk geruststellen dat er zeer waarschijnlijk nog wel iets te redden viel. Dus de USB-HD opgestuurd. 2 dagen later kreeg ik een telefoontje dat het probleem niet softwarematig te herstellen was. Daar was ik al bang voor. i-Tac stelde mij voor om een aanvullend onderzoek te doen in een cleanroom. Hier waren uiteraard wel kosten aan verbonden maar dit was mij vooraf verteld. Na 2 weken een verlossend telefoontje. Nagenoeg alles (99%) was te herstellen. Uit onderzoek bleek dat de leeskoppen van de HD kapot waren en sommige sectoren beschadigd waren. Helaas kwamen de kosten wel iets hoger uit dan dat ik in eerste instantie had verwacht. Maar dat kwam ook mede omdat ikzelf geen rekening had gehouden met de BTW en voor mij is 21% op een bedrag van € 900,-- toch nog een aardig bedrag. En of het het geld allemaal waard is? Jazeker!!! Je hele verleden is weer terug. Je kan weer genieten van je muziek, je digitale foto-albums van meer dan 50 jaar kan je weer eens bekijken, de vakantievideo's en filmpjes van je kinderen zijn weer terug. i-Tac heeft mij uitstekend geholpen. Ik hoop dat ikzelf nooit meer een beroep op dit bedrijf hoef te doen, maar wil ze zeker aanbevelen bij iedereen. Zéér klantvriendelijk, vertellen je geen onzin (straight to the point), weten waar ze mee bezig zijn, snelle service en heel correct. Ik wil i-Tac nogmaals danken voor hetgeen ze voor mij hebben gedaan.

Peter Lenaerts (29 mrt 17)

Retired

Geleen


'I-Tac heeft snel, zorgvuldig en betaalbaar belangrijke videobestanden weten te herstellen op een beschadigde sd-kaart. Het leek een hopeloze zaak, maar binnen no time had ik mijn bestanden terug, zonder enig kwaliteitsverlies. Hulde aan de vakmannen van i-Tac.

Wouter Sessink (17 mrt 17)

www.woutersessink.nl

Amsterdam


Na ons gesprek gistermiddag over het teruggewonnen deel van de gecrashte computer op de harde schijf had ik er een hard hoofd in. Na het weer opstarten van de computer vanochtend werd ik verrast door het feit dat vrijwel alles terug was. Met andere woorden : Mijn complimenten. Zeer bedankt voor het weer in orde maken. Back-up ga ik regelen, Dank voor het advies.

Willem Schermerhorn (16 mrt 17)

Antieke open haarden, schouwen en schoorsteenmantels

www.schermerhorn.nl

Haarlem


Nadat mijn externe harde schijf het had begeven terechtgekomen bij i-Tac data recovery. Na telefonisch contact werd er aan gegeven wat de mogelijkheden waren om de data terug te halen van mijn externe harde schijf. Vanaf het moment van afgifte was er een duidelijke communicatie met de daaraan verbonden verwachtingen. Ik ben zeer tevreden over het eindresultaat met een 100% recovery. I-Tac, bedankt voor de top service!

Abdel Belkassem (13 mrt 17)

Amsterdam


Enorm tevreden over i-Tac! Alle opties van data recovery werden mij vooraf professioneel en vriendelijk uitgelegd, dus ik had alle vertrouwen dat mijn data weer geheel of gedeeltelijk terug zouden komen. En ik had geluk, want al mijn bestanden (vooral foto's) inclusief mappenstructuur zijn weer hersteld en dat voor een hele schappelijke prijs.

Corina Soethof (8 mrt 17)

www.corinasoethof.com/

Amsterdam


Ik had per ongeluk een map met foto's verwijderd en ook mijn prullenbak geleegd. Door i-Tac data recovery een groot deel van mijn bestanden terug gekregen. Zeer tevreden over de manier van werken, open en eerlijkheid, snelheid en behulpzaamheid van dit bedrijf. Zeker aan te raden!!!

Evelyn Kuijper (7 mrt 17)

www.evelynsandersfotografie.nl

Amsterdam


Na een computercrash waren wij in één klap al onze familiefoto’s kwijt. Dankzij i-Tac hebben we ze allemaal weer terug kunnen krijgen. Netjes aangeleverd op een externe drive en voor een redelijke prijs. Wij zijn een tevreden klant.

Erik Kray (4 mrt 17)

Haarlem


Toen mijn externe harde schijf crashte, was ik bang dat ik alles kwijt was, gelukkig bood i-Tac uitkomst en haalde bijna alle gegevens weer terug. Erg goede service en klantvriendelijkheid voor een scherpe prijs. Een aanrader!

K Kremer (3 mrt 17)

www.ksoft.nl

Heemstede


Had a 500Gb portable HDD that became very unresponsive. Only problem was that it contained a significant amount information related to my work which I’d accumulated over a period of about 10 years and which I did refer back to on a regular basis. Came across i-Tac in Haarlem after some searching and having read their reviews, so took it along to see what could be done. Very pleased to say that a significant proportion of the data was successfully retrieved at what I would say was a quite reasonable cost and the service was carried out without any dramas.

Pieter Chalke (2 mrt 17)

Haarlem


Na afspraak met i-Tac data recovery zijn mijn geheugenkaarten uitstekend hersteld in de afgesproken tijd. De nazorg ben ik ook zeer tevreden over een geheugenkaart die niet goed bleek te zijn heeft i-Tac data recovery meteen hersteld en op USB-stick gezet Dus bij deze i-Tac data recovery jullie zijn een Topper in mijn ogen. Bedank!

G.W. Paauw (1 mrt 17)

Haarlem


Toen mijn externe harde schijf het begaf heb ik op internet gezocht naar een bedrijf dat de bestanden van de schijf terug kan halen. Het contact met i-Tac was direct goed en de kosten waren schappelijk. Uiteindelijk vielen de kosten zelfs nog meer mee omdat het niet nodig was de schijf volledig te repareren. Fijn bedrijf om mee te werken.

Thijmen van der Steen (28 feb 17)

Haarlem


Ongelofelijk mijn telefoon had waterschade en kortsluiting gemaakt en toch heeft i-Tac data recovery binnen 2 weken al mijn gegevens terug gevonden, incl. mijn vakantiefoto's waarvan ik dacht dat ik ze kwijt was. Ik ben echt heel erg blij en zou ze ook ZEKER aanbevelen (indien je het nodig hebt natuurlijk). Nogmaals echt heel erg bedankt voor uw hulp.

Patracia Verkooijen (26 feb 17)

Haarlem


Geen zorgen voor verlies van data. i-Tac data recovery helpt, Zij hebben't mogelijk gemaakt dat ik mijn overschreven datagegevens weer terug op de schijf kreeg. Mijn dochter was wanhopig, ikzelf ook en meerdere gezinsleden. Wij hadden vertrouwde gegevens op de harde schijf gezet. Dan kon ik niet anders dan een gerenommeerd bedrijf zoeken die mij erbij zou kunnen helpen, dit weer terug te draaien. Heel hartelijk dank aan i-Tac data recovery Haarlem voor die mogelijkheid.

Jurri Kreutzkamp (11 feb 17)

Zeewolde


Ontzettend goede service en zeer professioneel bedrijf! Zelfs na de recovery heeft i-Tac data recovery er alles aan gedaan om tot een goed eind product te komen. Veel meer dan in eerste instantie was afgesproken. Service staat voorop bij dit bedrijf en de focus ligt niet op het verdienen van geld maar op het leveren van een goed eindproduct. Zeer zeker een aanrader!

Danny Bikkers (10 feb 17)

https://www.facebook.com/MiracleVideosNL/

Almere


Ik ben heel tevreden met wat i-Tac voor ons heeft kunnen betekenen! Mijn externe harddrive was op de grond gevallen en werkte niet meer. Via Google kwam ik bij i-Tac uit. Ze hebben mij tussendoor steeds per email en telefonisch geïnformeerd wat de status was. Uiteindelijk bleek een soft recovery na heel veel handwerk voldoende te zijn geweest. Ze hebben er duidelijk veel energie en tijd ingestoken. Een absolute aanrader voor degene die een bedrijf zoekt waar ze met problemen aan harddrive of andere gerelateerde zaken terecht kunnen. Goede prijs-kwaliteit verhouding en ze hanteren het "no cure no pay" principe. Bij het ophalen van de herstelde bestanden werd alles even doorgenomen en had ook een goed gevoel dat er goed en vertrouwelijk met de beelden en video's wordt omgegaan. Dit werd ook nog even duidelijk erbij vermeld. Aanrader!!

Silvia Woestenburg (5 feb 17)

Diemen


Na het per ongeluk verwijderen van een map met daarin duizenden documenten op mijn NAS server zonder prullenbak ingesteld ben ik bij i-Tac terecht gekomen. Hij heeft alle bestanden kunnen herstellen. Echt top gedaan en zeker voor herhaling vatbaar (liever niet meer nodig natuurlijk...:)). Vriendelijke groet

Jan-Noud Hutten (4 feb 17)

Amsterdam


Per ongeluk de harde schijf van mijn vriendin geformateerd.... Alle administratie en foto's van afglopen jaren weg. Gelukkig heeft i-Tac ruim 95% van alle bestanden terug kunnen halen. We zijn heel snel en goed geholpen. Nogmaals bedankt i-Tac!

Pieter Horstman (27 jan 17)

Amsterdam


Erg blij met de service van i-Tac! Binnen 1,5 week, zeer vlot dus, gelukkig al mijn bestanden weer terug kunnen krijgen. Bedankt!

Linda van Leeuwen (24 jan 17)

Haarlem


Je hoopt dat het je nooit overkomt maar je harde schijf laat het toch afweten. In contact gekomen met i-Tac data recovery, de site is helder. "No cure no pay". Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en na een week was ik een heel gelukkig mens. Alle data terug in de mappenstructuur, geweldig. Het was zeer prettig zakendoen, vriendelijk, helder en correct voor een zeer schappelijke prijs . Nogmaals hartelijk dank.

Harry Mantel (24 jan 17)

Driehuis


Onze MAC computer was vastgelopen en de enige optie om hem weer aan de praat te krijgen was een nieuwe harde schijf. Al onze gegevens stonden natuurlijk op de "oude" harde schijf, foto's, zakelijke gegevens, documenten, de hele rataplan en we waren al bang dat we alles kwijt waren. Via internet zagen we dat i-tac veel ervaring heeft met het terughalen van gegevens, dus dit leek ons de uitgelezen kans om daar gebruik van te maken. Na een spannende week wachten kwam het verlossende woord: Alles kon worden overgezet op een externe harde schijf, geen gegevens waren verloren gegaan. Superblij natuurlijk! We konden de nieuwe schijf de volgende dag al ophalen. I-tac is het bedrijf voor dit soort klussen en wij zullen ze zeker weer vragen indien in de toekomst (hopelijk niet...) er weer iets is gaat!

Linda van Ingen (23 jan 17)

Rijnsburg


Al enige tijd had ik een harde schijf met belangrijke data die ik niet meer kon benaderen vanuit mijn pc. Omdat ik deze data toch graag wilde proberen terug te halen, ben ik hiervoor online gaan zoeken naar geschikte partijen. Via Google kwam ik uit bij i-Tac data recovery in Haarlem. Direct na het invullen van een korte vragenlijst werd ik telefonisch benaderd door i-Tac die mij vakkundig en op prettige toon de verschillende opties voorlegde. Het idee van 'no cure, no pay' sprak mij erg aan, te meer daar ik geen idee had of er uberhaupt nog contact te maken was met mijn harde schijf. Bij veel vergelijkbare bedrijven word je voor deze onderzoekkosten aangeslagen, terwijl je mogelijk alsnog met lege handen achterblijft! I-Tac heeft mij in het proces dat volgde goed op de hoogte gehouden van de (te nemen) stappen en resultaten. Eindresultaat was dat ik een hoop oude foto's terug heb gekregen. Ik raad i-Tac van harte aan!

Lennart (16 jan 17)


Via Google i-Tac gevonden. Mijn externe WD schijf was niet meer leesbaar en zelf het een en ander geprobeerd. Bij i-Tac kreeg ik een duidelijk verhaal en ook welke kosten eraan verbonden zijn. Prima geholpen door i-Tac. Alle data heb ik terug. Daar ben ik erg blij mee maar het heeft mij wel wat gekost. Beter voorkomen door op tijd backups te maken.

Theo van den Wijngaard (6 jan 17)

Alkmaar


Na een blikseminslag was de voeding van onze pc defect en bleek de harde schijf onleesbaar. We hebben contact opgenomen met i-Tac en nog dezelfde middag konden we de schijf brengen voor analyse. Nog geen week later was al onze data, waaronder foto’s en bedrijfsgegevens, gered. Bedankt voor de goede en snelle service!.

Conny Hollander (5 jan 17)

Vijfhuizen


Tijdje geleden mijn laptop laten vallen en was dus kapot. Ik de hardeschijf gedemonteerd en proberen uit te lezen wat mij na meerdere pogingen niet lukte en deze ter recovery aan i-Tac data recovery aangeboden. Na een kleine week kreeg ik te horen dat niet alleen de data, wat voor mij het belangrijkst was, gered was maar de gehele inhoud van de hardeschijf. De communicatie was zeer goed, werd van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Mocht ik nog eens een ongelukje met een laptop hebben dan laat ik zeker mijn bestanden door i-Tac data recovery herstellen.

Alwin Romijn (5 jan 17)

Delft


In 1 week tijd crashte zowel de pc als de externe harde schijf met al onze fotobestanden en belangrijke documenten. Na een telefoontje met i-Tac kon ik de volgende dag de extern harde schijf al brengen, een week later konden wij alle "verdwenen" bestanden weer ophalen. Snelle service, vriendelijk geholpen, een aanrader.

René van Raaphorst (4 jan 17)

IJmuiden